Гарчиг

Zr Циркони

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт

хязгаар (х)

              Zr                       Циркони                                                                                мг/кг                       мг/кг

CGL 002 

Ховор металлт шүлтлэг боржин-Онгонит 

MGL-OShBO

40.1

2.8

CGL 123 

 Алт зэсийн хүдэр ОТХ 78.3 11.1

CGL 003 

Бал чулуу БЖБЧ 0.012% 0.002%

CGL 009 

Андезит  MGL-AND 141.4 11*

CGL 008 

Гранит MGT-1 169 2.92

CGL 112 

Вольфрам-молибдений хүдэр WMo 0.017% 0.001%

CGL 010 

Цеолит MGL-ZEO-S 177 20*

CGL 011 

Диорит MDR 191 43

CGL 014 

Базальт MBL-D 201 2.8

CGL 007 

Базальт MBL-1 287 4.93

CGL 006 

Нефелин-сиенит LNS 600 145

CGL 126

Ховор металлт, газрын ховор элементийн хүдэр TRHB 1.58% 0.06%