Гарчиг

Zn Цайр

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт

хязгаар (х)

           Zn                                Цайр                                                                                      мг/кг                       мг/кг

CGL 117 

Эмпермаль гарал үүсэлтэй алтны хүдэр 

 ЭАu-1

0.0025%

0.0006%

CGL 001 

  Говь-Алтайн серпентинит  MGL-GAS 39 3*

CGL 008 

  Гранит MGT-1 54.59 1.11

CGL 012 

  Габбро  MGR-T 59.87 4.58

CGL 120 

 Алт холимог металлын хүдэр AXMX-1 65.29 12.54

CGL 009 

 Андезит MGL-AND 71.5 4.20*

CGL 010 

 Цеолит MGL-ZEO-S 79.3 3.5*

CGL 002 

 Ховор металлт шүлтлэг боржин-Онгонит MGL-OShBO 92 6*

CGL 011 

 Диорит MDR 92.77 6.06

CGL 103 

 Зэс молибдений хүдэр CuMo 97 10

CGL 006 

 Нефелин-сиенит LNS 98 6

CGL 013 

 Габбро  MGR-N 98 49

CGL 007 

 Базальт MBL-1 114 2.77

CGL 014 

 Базальт MBL-D 133 9.6

CGL 123 

 Алт зэсийн хүдэр OTX 136 6

CGL 112 

 Вольфрам-молибдений хүдэр WMo 0.017% 0.003%

CGL 003 

 Бал чулуу БЖБЧ 0.018% 0.004%

CGL 119 

 Хромын хүдэр XXX 0.023% 0.016%

CGL 124 

Газрын ховор элементийн хүдэр TRLK 469 21

CGL 126 

Ховор металлт, газрын ховор элементийн хүдэр TRHB 534 28

CGL 111 

Газрын ховор элементийн хүдэр  TRM-2 0.06% 0.004%

CGL 203 

Зэсийн баяжмал CuБ 0.15% 0.01%

CGL 106 

Мөнгөний хүдэр ААg-700, РС-3 0.20% 0.01%

CGL 104 

Мөнгөний хүдэр ААg-150, РС-1 0.42% 0.01%

CGL 105 

Мөнгөний хүдэр ААg-300, РС-2 0.59% 0.01%

CGL 108

 

Холимог металлын мөнгө агуулсан хүдэр ЦАg 8.72% 0.166%