Гарчиг

V Ванадий

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт

хязгаар (х)

            V                                Ванадий                                                                               мг/кг                       мг/кг

CGL 008

Гранит

MGT-1

14.03

0.67

CGL 006 

 Нефелин-сиенит LNS 30 3.6

CGL 001 

 Говь-Алтайн серпентинит MGL-GAS 33.4 2.0*

CGL 125 

 Мөнгөн усны хүдэр Hg 38 7.6

CGL 120 

Алт холимог металлын хүдэр АХМХ-1 39.33 8.67

CGL 010 

Цеолит  MGL-ZEO-S 42.3 7.7*

CGL 012 

Габбро  MGR-T 85.28 7.51

CGL 112 

Вольфрам-молибдений хүдэр  WMo 0.01% 0.002%

CGL 007 

Базальт MBL-1 105 2.82

CGL 124 

Газрын ховор элементийн хүдэр TRLK 115 14.92

CGL 009 

Андезит MGL-AND 123 7*

CGL 111 

Газрын ховор элементийн хүдэр TRM-2 138.6 18.9

CGL 014 

Базальт MBL-D 197 36

CGL 011 

Диорит MDR 213 38

CGL 123 

Алт зэсийн хүдэр OTX 335 15

CGL 119 

Хромын хүдэр XXX 0.04% 0.018%

CGL 013 

Габбро MGR-N 420 64