Гарчиг

Sr Стронций

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт

хязгаар (х)

            Sr                                  Стронций                                                                             мг/кг                       мг/кг

CGL 001 

Говь-алтайн серпентинит 

MGL-GAS

7.3

0.4*

CGL 002 

Ховор металлт шүлтлэг боржин-Онгонит MGL-OShBO 12.3 1.1*

CGL 112 

Вольфрам-молибдений хүдэр WMo 78 20

CGL 120 

 Алт холимог металлын хүдэр AXMX-1 88.71 4.09

CGL 008 

Гранит MGT-1 111 1.65

CGL 126 

Ховор металлт, газрын ховор элементийн хүдэр TRHB 158 12

CGL 103 

Зэс молибдений хүдэр CuMo 172 32

CGL 123 

Алт зэсийн хүдэр  OTX 259 73

CGL 125 

Мөнгөн усны хүдэр Hg 382 30

CGL 011 

Диорит MDR 454 24

CGL 010 

Цеолит MGL-ZEO-S 634 27*

CGL 014 

Базальт MBL-D 741 97

CGL 013 

Габбро MGR-N 778 36.5

CGL 007 

Базальт MBL-1 927 12.35

CGL 009 

Андезит MGL-AND 1116 21*

CGL 012 

Габбро MGR-T 1196 35

CGL 006 

Нефелин-сеинит LNS 1740 48

CGL 124 

Газрын ховор элементийн хүдэр TRLK 0.49% 0.04%

CGL 111 

Газрын ховор элементийн хүдэр TRM-2 2.24% 0.095%