Гарчиг

SO3 Хүхрийн ангидрид

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт

хязгаар (х)

        SO3                         Хүхрийн ангидрид                                                                      %                       %

CGL 119 

Хромын хүдэр 

XXX

0.07

0.03

CGL 123 

Алт зэсийн хүдэр OTX 3.87 0.15

CGL 111 

Газрын ховор элементийн хүдэр TRM-2 4.58 0.32

CGL 201 

Зэс-молибдений хүдрийн боловсруулалтын хүдэр CuMoX 2.03 0.04

CGL 103 

Зэс молибдений хүдэр CuMo 2.09 0.05

CGL 105 

Мөнгөний хүдэр AAg-300, PC-2 6.85 0.01

CGL 113 

Төмөртэйн төмрийн хүдэр TTX 7.14 0.30

CGL 108 

Холимог металлын мөнгө агуулсан хүдэр ЦAg 21.25 0.41

CGL 203 

Зэсийн баяжмал CuБ 33.94 0.12