Гарчиг

Sn Цагаан тугалга

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт

хязгаар (х)

          Sn                                Цагаан тугалга                                                                  мг/кг                         мг/кг

CGL 007

Базальт 

MBL-1

2.66

0.17

CGL 008 

  Гранит MGT-1 13.30 0.55

CGL 126 

  Ховор металлт, газрын ховор элементийн хүдэр TRHB 126 7