Гарчиг

Rb Рубидий

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт

хязгаар (х)

        Rb                              Рубидий                                                                                      мг/кг                       мг/кг

CGL 012 

Габбро 

MGR-T

6.58

2.76

CGL 014 

  Базальт MBL-D 28.6 3.7

CGL 111

  Газрын ховор элементийн хүдэр  

TRM-2 43 10

CGL 011 

Диорит 

MDR 48.5 4.49

CGL 009 

Андезит 

MGL-AND 49.7 1.2*

CGL 007 

Базальт 

MBL-1 63.05 0.98

CGL 124 

Газрын ховор элементийн хүдэр TRLK 67.12 3.91

CGL 103 

Зэс-молибдений хүдэр CuMo 81 8

CGL 010

Цеолит 

MGL-ZEO-S 106 3*

CGL 003 

Бал чулуу БЖБЧ 0.014% 0.002%

CGL 006 

Нефелин-сиенит LNS 207 16

CGL 008 

Гранит MGT-1 275 3.35

CGL 126 

Ховор металлт, газрын ховор элементийн хүдэр TRHB 641 51

CGL 112 

Вольфрам-молибдений хүдэр WMo 0.106% 0.007%

CGL 002 

Ховор металлт шүлтлэг боржин-Онгонит MGL-OShBO 2360 110*