Гарчиг

Pb Хар тугалга

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт

хязгаар (х)

          Pb                          Хар тугалга                                                                                 мг/кг                       мг/кг

CGL 013

Габбро 

MGR-N

4.68

0.68

CGL 014 

 Базальт MBL-D 5.66 0.41

CGL 012 

Габбро  MGR-T 6.00 0.79

CGL 007 

Базальт MBL-1 8.70 0.20

CGL 011 

Диорит MDR 8.97 0.80

CGL 009 

Андезит MGL-AND 18.7 1.0*

CGL 117 

Эпитермаль гарал үүсэлтэй алтны хүдэр ЭАu-1 0.002% 0.001%

CGL 008 

Гранит MGT-1 24.81 0.69

CGL 123 

Алт зэсийн хүдэр OTX 27 3

CGL 002 

Ховор металлт шүтлэг боржин- Онгонит MGL-OShBO 63 6*

CGL 112 

Вольфрам-молибдений хүдэр WMo 76мг/кг 17мг/кг

CGL 010 

Цеолит MGL-ZEO-S 84.2мг/кг 5.1* мг/кг

CGL 006 

Нефелин-сиенит LNS 114мг/кг 20мг/кг

CGL 203 

Зэсийн баяжмал CuБ 0.014 0.001

CGL 126 

Ховор металлт, газрын ховор элементийн хүдэр TRHB 149мг/кг 16 мг/кг

CGL 106 

Мөнгөний хүдэр AAg-700, PC-3 0.041 0.003

CGL 104 

Мөнгөний хүдэр AAg-150, PC-1 0.100 0.006

CGL 111 

Газрын ховор элементийн хүдэр TRM-2 0.11 0.014

CGL 105 

Мөнгөний хүдэр AAg-300, PC-2 0.13 0.01

CGL 124 

Газрын ховор элементийн хүдэр TRLK 0.16 0.007

CGL 108 

Холимог металлын мөнгө агуулсан хүдэр ЦАg 10 0.23