Гарчиг

P2O5 Фосфорын тавч исэл

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт

хязгаар (х) 

      P2O5                          Фосфорын тавч исэл                                                                 %                              %

CGL 202 

Молибдений балжмал

МоБ

0.014

0.002

CGL 119 

Хромын хүдэр ХХХ 0.02 0.01

CGL 002 

Ховор металлт шүлтлэг боржин-Онгонит MGL-OShBO 0.0293 0.0017*

CGL 010 

Цеолит MGL-ZEO-S 0.032 0.002*

CGL 109 

Алт-кварцын хүдэр ЗБ-1 0.037 0.007

CGL 006 

Нефелин-сиенит LNS 0.04 0.05

CGL 120 

Алт холимог металлын хүдэр АХМХ-1 0.05 0.003

CGL 012 

Габбро  MGR-T 0.078 0.005

CGL 108 

Холимог металлын мөнгө агуулсан хүдэр ЦАg 0.12 0.01

CGL 117 

Эпитермаль гарал үүсэлтэй алтны хүдэр ЭАu-1 0.125 0.027

CGL 008 

Гранит MGT-1 0.13 0.008

CGL 301 

Цагаан толгойн хөрс  ЦХ-1 0.16 0.01

CGL 124 

Газрын ховор элементийн хүдэр TRLK 0.22 0.01

CGL 009 

Андезит MGL-AND 0.26 0.004*

CGL 123 

Алт зэсийн хүдэр OTX 0.27 0.02

CGL 105 

Мөнгөний хүдэр AAg-300, PC-2 0.54 0.01

CGL 014 

Базальт MBL-D 0.70 0.02

CGL 007 

Базальт MBL-1 0.85 0.04

CGL 102 

Фосфорит ХФ 13.81 0.11

CGL 111 

Газрын ховор элементийн хүдэр TRM-2 19.26 0.28

CGL 107 

Бүрэнхааны фосфорит БФ 26.38 0.1349