Гарчиг

Ni Никель

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт хязгаар (х) 

            Ni                        Никель                                                                                             мг/кг                       мг/кг

CGL 008

Гранит

MGT-1

5.76

0.28

CGL 002 

 Ховор металлт шүлтлэг боржин-Онгонит MGL-OShBO 10.7 1.6*

CGL 124 

Газрын ховор элементийн хүдэр TRLK 13.18 3.50

CGL 010 

Цеолит MGL-ZEO-S 14.6 0.9*

CGL 013 

Габбро  MGR-N 23.34 5.36

CGL 012 

Габбро  MGR-T 23.94 3.26

CGL 123 

Алт зэсийн хүдэр  OTX 25.4 5.8

CGL 120 

Алт холимог металлын хүдэр АХМХ-1 28.27 6.68

CGL 112 

Вольфрам-молибдений хүдэр WMo 35 6

CGL 011 

Диорит MDR 40.94 3.24

CGL 009 

Андезит MGL-AND 61.2 4.1*

CGL 003 

Бал чулуу БЖБЧ 0.007% 0.001%

CGL 111 

Газрын ховор элементийн хүдэр TRM-2 70.8 11.2

CGL 113 

Төмөртэйн төмрийн хүдэр TTX 0.008% 0.001%

CGL 007 

Базальт  MBL-1 162 11.66

CGL 014 

Базальт MBL-D 163 21

CGL 119 

Хромын хүдэр XXX 0.09% 0.02%

CGL 125 

Мөнгөн усны хүдэр Hg 0.1% 0.003%

CGL 001 

Говь-Алтайн серпентинит MGL-GAS 2300 120*