Гарчиг

Na2O Натрийн исэл

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт хязгаар (х) 

           Na2O             Натрийн исэл                                                                                         %                           %

CGL 117

Эпитермаль гарал үүсэлтэй алтны хүдэр

ЭАu-1

0.055

0.025

CGL 109 

Алт-кварцын хүдэр ЗБ-1 0.07 0.01

CGL 125 

Мөнгөн усны хүдэр Hg 0.07 0.012

CGL 102 

Фосфорит ХФ 0.12 0.02

CGL 120 

Алт холимог металлын хүдэр АХМХ-1 0.17 0.02

CGL 124

Газрын ховор элементийн хүдэр

TRLK 0.25 0.03

CGL 003 

Бал чулуу БЖБЧ 0.47 0.04

CGL 004 

Бал чулуу ЗБЧ 0.51 0.04

CGL 111

Газрын ховор элемеэтийн хүдэр

TRM-2 0.92 0.05

CGL 013 

Габбро  MGR-N 1.41 0.09

CGL 103 

Зэс-молибдений хүдэр CuMo 1.59 0.07

CGL 112 

Вольфрам-молибдений хүдэр WMo 2.13 0.10

CGL 123 

Алт зэсийн хүдэр ОТХ 2.36 0.07

CGL 012 

Габбро MGR-T 2.42 0.15

CGL 302 

Хөрс X-2 3.07 0.19

CGL 301 

Цагаан толгойн хөрс ЦХ-1 3.14 0.14

CGL 011 

Диорит MDR 3.33 0.09

CGL 010 

Цеолит MGL-ZEO-S 3.44 0.09

CGL 126 

Ховор металлт, газрын ховор элементийн хүдэр TRHB 3.46 0.06

CGL 008 

Гранит MGT-1 3.63 0.03

CGL 014 

Базальт MBL-D 3.63 0.27

CGL 007 

Базальт MBL-1 4.40 0.03

CGL 009 

Андезит MGL-AND 4.46 0.28

CGL 002

Ховор металлт шүлтлэг боржин- Онгонит MGL-OShBO 5.34 0.26

CGL 006 

Нефелин- сиенит LNS 6.78 0.23