Гарчиг

Mo Молибден

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт хязгаар (х) 

               Мо                           Молибден                                                                          мг/кг                       мг/кг

CGL 008

Гранит 

MGT-1

3.06

0.16

CGL 007 

Базальт MBL-1 5.20 0.26

CGL 124 

Газрын ховор элементийн хүдэр TRLK 34.40 3.41

CGL 123 

Алт зэсийн хүдэр OTX 51.8 6.3

CGL 201 

Зэс молибдений хүдрийн боловсруулалтын хаягдал CuMoX 0.007% 0.007%

CGL 103 

Зэс молибдений хүдэр CuMo 0.017% 0.001%

CGL 112 

Вольфрам-молибдений хүдэр WMo 0.079% 0.003%

CGL 120 

Алт холимог металлын хүдэр АХМХ-1 0.11% 0.003%

CGL 203 

Зэсийн баяжмал СuБ 0.14% 0.01%

CGL202 

Молибдений баяжмал МоБ 51.6% 0.20%