Гарчиг

MnO Марганецийн исэл

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт хязгаар (х) 

            MnO              Марганецийн исэл                                                                       %                                 %

CGL 117

Эпитермаль гарал үүсэлтэй алтны хүдэр 

ЭАu-1

0.017

0.002

CGL 103

Зэс-молибдений хүдэр

CuMo

0.02

0.003

CGL 109

Алтны кварцын хүдэр 

ЗБ-1

0.025

0.001

CGL 003

Бал чулуу 

БЖБЧ

0.03

0.01

CGL 120 

Алт холимог металлын хүдэр 

АХМХ-1

0.03

0.003

CGL 010

Цеолит

MGL-ZEO-S

0.033

0.005*

CGL 126

Ховор металлт, газрын ховор элементийн хүдэр 

TRHB

0.06

0.001

CGL 008

Гранит 

MGT-1

0.06

0.001

CGL 004

Бал чулуу 

ЗБЧ

0.07

0.01

CGL 301

Цагаан толгойн хөрс 

ЦХ-1

0.08

0.01

CGL 012

Габбро 

MGR-T

0.08

0.02

CGL 009

Андезит 

MGL-AND

0.081

0.001*

CGL 001

Говь-Алтайн серпентинит  

MGL-GAS

0.082

0.009*

CGL 013

Гарббо  

MGR-N

0.10

0.01

CGL 113

Төмөртэй төмрийн хүдэр 

TTX

0.105

0.006

CGL 011

Диорит 

MDR

0.12

0.01

CGL 112

Вольфрам- молибдений хүдэр 

WMo

0.12

0.02

CGL 123

Алт зэсийн хүдэр 

ОТХ

0.12

0.03

CGL 007

Базальт 

MBL-1

0.13

0.002

CGL 111

Газрын ховор элементийн хүдэр 

TRM-2

0.14

0.01

CGL 006

Нефелин-сиенит 

LNS

0.14

0.01

CGL 002

Ховор металлт шүлтлэг боржин- Онгонит 

MGL-OShBO

0.149

0.017*

CGL 014

Базальт 

MBL-D

0.15

0.01

CGL 119

Хромын хүдэр 

XXX

0.15

0.03

CGL 125

Мөнгөн усны хүдэр 

Hg

0.29

0.006

CGL 124

Газрын ховор элементийн хүдэр 

TRLK

1.67

0.05

CGL105

Мөнгөний хүдэр 

ААg-300, РС-2

2.77

0.06