Гарчиг

LoI Шатаалтын хорогдол

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт хязгаар (х)

                 LoI            Шатаалтын хорогдол                                                          %                                      %

CGL 011

Диорит

MDR

0.51

0.03

CGL 008

Гранит

MGT-1

0.64

0.03

CGL 109

Алт-кварцын хүдэр

ЗБ-1

0.95

0.06

CGL 119

Хромын хүдэр

ХХХ

1.07

0.06

CGL 002

Ховор металлт шүлтлэг боржин-Онгонит

MGL-OShBO

1.10

0.04*

CGL 009

Андезит

MGL-AND

1.39

0.05*

CGL 012

Габбро

MGR-T

1.40

0.06

CGL 126

Ховор металлт, газрын ховор элементийн хүдэр

TRHB

1.64

0.10

CGL 120

Алт холимог металлын хүдэр

АХМХ-1

2.59

0.11

CGL 117

Эпитермаль гарал үүсэлтэй алтны хүдэр

ЭАu-1

2.84

0.10

CGL 006

Нефелин-сиенит

LNS

3.35

0.07

CGL 103

Зэс-молибдений хүдэр

CuMo

4.13

0.12

CGL 123

Алт зэсийн хүдэр

ОТХ

5.43

0.17

CGL 107

Бүрэнхааны фосфорит

БФ

6.43

0.0624

CGL 111

Газрын ховор элементийн хүдэр

TRM-2

6.78

0.22

CGL 010

Цеолит

MGL-ZEO-S

8.80

0.46*

CGL 001

Говь-Алтайн серпентинит

MGL-GAS

13.33

0.14*

CGL 004

Бал чулуу

ЗБЧ

17.0

0.09

CGL 003

Бал чулуу

БЖБЧ

22.21

0.14

CGL 125

Мөнгөн усны хүдэр

Hg

25.28

0.15

CGL 124

Газрын ховор элементийн хүдэр

TRLK

30.56

0.12

CGL 005

Магнезит

ГМ

51.35

0.31