Гарчиг

Ho Гольмий

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт  хязгаар(х) 

                  Ho             Гольмий                 

мг/кг                                

мг/кг

CGL 007

Базальт

MBL-1

0.78

0.02

CGL 008

Гранит

MGT-1

0.85

0.03

CGL 124

Газрын ховор элементийн хүдэр

TRLK

7.86

1.72

CGL 111

Газрын ховор элементийн хүдэр

TRM-2

36.6

7.4

CGL 126

Ховор металлт, газрын ховор элементийн хүдэр

TRHB

37

10