Гарчиг

Hf Гафний

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт хязгаар (х) 

               Hf              Гафний                                                                                                мг/кг                      мг/кг

CGL 009

Андезит

MGL-AND

3.80

0.28*

CGL 008

Гранит

MGT-1

4.75

0.13

CGL 007

Базальт

MBL-1

6.63

0.21

CGL 126

Ховор металлт, газрын ховор элементийн хүдэр

TRHB

400

30