Гарчиг

Gd Гадолиний

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт

хязгаар (х)

                  Gd               Гадолиний                                                                                       мг/кг                      мг/кг

CGL 008

Гранит

MGT-1

4.95

0.13

CGL 007

Базальт

MBL-1

7.17

0.14

CGL 126

Ховор металлт, газрын ховор элементийн хүдэр

TRHB

117

19

CGL 111

Газрын ховор элементийн хүдэр

TRM-2

553

83