Гарчиг

FeO Төмрийн дутуу исэл

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт хязгаар (х) 

             FeO              Төмрийн дутуу исэл                                                                 %                              %

CGL 111

Газрын ховор элементийн хүдэр

TRM-2

0.14

0.03

CGL 002

Ховор металлт шүлтлэг боржин-Онгонит

MGL-OShBO

0.299

0.004*

CGL 125

Мөнгөн усны хүдэр

Hg

0.49

0.075

CGL 006

Нефелин-сиенит

LNS

0.80

0.06

CGL 302

Хөрс

Х-2

1.22

0.06

CGL 008

Гранит

MGT-1

1.81

0.11

CGL 012

Габбро

MGR-T

2.00

0.12

CGL 112

Вольфрам-молибдений хүдэр

WMo

3.72

0.20

CGL 013

Габбро

MGR-N

4.57

0.22

CGL 011

Диорит

MDR

4.82

0.22

CGL 007

Базальт

MBL-1

6.15

0.16

CGL 113

Төмөртэйн төмрийн хүдэр

ТТХ

21.06

0.22