Гарчиг

Fe2O3 Төмрийн гуравч исэл

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт хязгаар (х) 

    Fe2O3                      Төмрийн гуравч исэл                                                             %                                 %

CGL 005

Магнезит 

ГМ 0.05 0.009

CGL 109 

Алт-кварцын хүдэр ЗБ-1 1.92 0.

CGL 008 

Гранит MGT-1 2.44 0.05

CGL 003 

Бал чулуу БЖБЧ 3.48 0.16
CGL 004

Бал чулуу 

ЗБЧ 3.61 0.19

CGL 125 

Мөнгөн усны хүдэр Hg 4.66 0.11

CGL 124 

Газрын ховор элементийн хүдэр TRLK  5.71  0.17
CGL 007  Базальт MBL-1 9.85 0.06

CGL 111 

Газрын ховор элементийн хүдэр TRM-2 13.45 0.24

CGL 120 

Алт холимог металлын хүдэр АХМХ-1 14.71 0.24

CGL 203 

Зэсийн баяжмал CuБ 19.8 0.60