Гарчиг

Eu Европий

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт  хязгаар (х) 

                  Eu                   Европий                                                                                          мг/кг                       мг/кг

CGL 008

Гранит

MGT-1

0.58

0.02

CGL 009

Андезит

MGL-AND

1.44

0.06*

CGL 007

Базальт

MBL-1

2.62

0.06

CGL 126

Ховор металлт, газрын ховор элементийн хүдэр

TRHB

8.3

1.1

CGL 124

Газрын ховор элементийн хүдэр

TRLK

87.22

8.68

CGL 111

Газрын ховор элементийн хүдэр

TRM-2

211.6

16.20