Гарчиг

Er Эрбий

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт

хязгаар (х)

                       Er              Эрбий                                                                                     мг/кг                            мг/кг

CGL 007

Базальт

MBL-1

1.84

0.05

CGL 008

Гранит

MGT-1

2.37

0.10

CGL 111

Газрын ховор элементийн хүдэр

TRM-2

79.5

8.5