Гарчиг

Dy Диспрозий

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт  хязгаар (х)

                    Dy           Диспрозий                                                                                     мг/кг                        мг/кг

CGL 008

Гранит

MGT-1

4.42

0.15

CGL 007

Базальт

MBL-1

4.67

0.10

CGL 124

Газрын ховор элементийн хүдэр

TRLK

57.63

11.63

CGL 126

Ховор металлт, газрын ховор элементийн хүдэр

TRHB

165

35

CGL 111

Газрын ховор элементийн хүдэр

TRM-2

206

32