Гарчиг

Cu Зэс

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт  хязгаар(х) 

                   Cu          Зэс                                                                                            мг/кг                                мг/кг

CGL 002 

Ховор металлт шүлтлэг боржин-Онгонит MGL-OShBO 7.1 1.1*

CGL 008 

Гранит MGT-1 7.36 0.34

CGL 125

Мөнгөн усны хүдэр 

Hg 7.7 1.8

CGL 126 

Ховор металлт, газрын ховор элементийн хүдэр TRHB 13 3

CGL 117 

Эпитермаль гарал үүсэлтэй алтны хүдэр ЭAu-1 14.84 3.86

CGL 124 

Газрын ховор элементийн хүдэр TRLK 27.37 6.43

 CGL 007 

 Базальт MBL-1  32.21  1.33

CGL 009 

Андезит -AMGLND 41.2 4.7*

CGL 012

Габбро 

MGR-T 45.32 2.86

CGL 014 

Базальт MBL-D 64 13

CGL 010 

Цеолит MGL-ZEO-S 79.3 3.1*

CGL 011 

Диорит MDR 100 3.74

CGL 111 

Газрын ховор элементийн хүдэр TRM-2 147 58

CGL 013 

Габбро  MGR-N 608 48

CGL 112 

Вольфрам-молибдений хүдэр WМо 0.022% 0.002%

CGL 113

Төмөртэйн төмрийн хүдэр 

ТТХ 0.030% 0.006%

CGL 201 

Зэс-молибдений хүдрийн боловсруулалтын хаягдал CuMoХ 0.115% 0.005%
 CGL 120 Алт холимог металлын хүдэр АХМХ-1

0.43% 

0.013%

CGL 108 

Холимог металлын мөнгө агуулсан хүдэр ЦАg 0.44% 0.028%

CGL 104 

Мөнгөний хүдэр ААg-150, РС-1 0.46% 0.03%

CGL 123

Алт зэсийн хүдэр

ОТХ 

0.75% 0.05%

CGL 103 

Зэс-молибдений хүдэр CuMo 0.817% 0.014%
CGL 202

Молибдений баяжмал 

МоБ 1.35% 0.03%

CGL 106 

Мөнгөний хүдэр ААg-700, РС-3 2.25% 0.06%

CGL 203

Зэсийн баяжмал 

CuБ 32.0% 0.20%

CGL 111 

Газрын ховор элементийн хүдэр TRM-2 917 58