Гарчиг

Cr Хром

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт  хязгаар(х)

                  Cr                 Хром                                                                                      мг/кг                                мг/кг
CGL 010 Цеолит MGL-ZEO-S

12.7

6.7

CGL 103 Зэс-молибдений хүдэр CuMo 21 2

CGL 013 

Габбро  MGR-N 35.72 3.36
CGL 006  Нефелин-сиенит LNS 44 7
CGL 012  Габбро MGR-T 69.97 6.71

CGL 009 

Андезит MGL-AND 95.9 4.8*
CGL 123  Алт зэсийн хүдэр OTX 99.3 3.4
CGL 011  Диорит MDR 100 17
CGL 008  Гранит  MGT-1 182 6.58
CGL 014  Базальт MBL-D 188 15
CGL 126  Газрын ховор элементийн хүдэр TRHB 200 16
CGL 007  Базальт MBL-1 222 12.11
CGL 125  Мөнгөн усны хүдэр Hg 0.21% 0.01%
CGL 001  Говь-Алтайн серпентинит MGL-GAS 2780 30*C
CGL 119  Хромын хүдэр XXX 54.37 0.42