Гарчиг

CO2 Нүүрстөрөгч

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт хязгаар(х)

C Нүүрстөрөгч мг/кг мг/кг

CGL 004

Бал чулуу

ЗБЧ

13.38

0.67

CGL 003

Бал чулуу

БЖБЧ

14.43

0.64