Гарчиг

CO2 Нүүрстөрөгчийн исэл

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт  хязгаар(х)

                 СО2            Нүүрстөрөгчийн исэл                                                                      %                               %

CGL 119

Хромын хүдэр 

ХХХ

0.47

0.07

CGL 111

Газрын ховор элементийн хүдэр

TRM-2

1.04

0.07

CGL 004

Бал чулуу

ЗБЧ

2.45

0.04

CGL 003

Бал чулуу

БЖБЧ

4.10

0.21

CGL 107

Бүрэнхааны фосфорит

БФ

5.84

0.1286

CGL 124

Газрын ховор элементийн хүдэр

TRLK

29.00

0.33

CGL 005

Магнезит

ГМ

48.31

0.28