Гарчиг

Co Кобальт

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт  хязгаар (х)

                        Со       Кобальт                                                                             мг/кг                        мг/кг

CGL 008

Гранит

MGT-1

2.71

0.10

CGL 124

Газрын ховор элементийн хүдэр

TRLK

7.89

0.81

CGL 112

Вольфрам-молибдений хүдэр

WМо

11

3

CGL 103

Зэс-молибдений хүдэр

CuMo

13

2

CGL 012

Габбро

MGR-T

14.93

8

CGL 009

Андезит

MGL-AND

19.2

0.8*

CGL 010

Цеолит

MGL-ZEO-S

20.3

2.8*

CGL 123

Алт зэсийн хүдэр

OTX

24.3

2.3

CGL 111

Газрын ховор элементийн хүдэр

TRM-2

32.46

6.03

CGL 013

Габбро

MGR-N

35.21

6.22

CGL 007

Базальт

MBL-1

36.3

2.30

CGL 014

Базальт

MBL-D

46.50

5.65

CGL 125

Мөнгөн усны хүдэр

Hg

47

3.04

CGL 011

Диорит

MDR

84.9

12.5

CGL 119

Хромын хүдэр

XXX

0.01%

0.005%

CGL 001

Говь-Алтайн серпентинит

MGL-GAS

106

           3*       

CGL 113

Төмөртэйн төмрийн хүдэр

TTX

0.013%

0.001%