Гарчиг

CGL PT02 ХҮДЭР

ХөтөлбөрОгнооТайлан
“CGL PT02 Хүдэр” 1-р тойрог 2015-2016 Тайлан үзэх
“CGL PT02 Хүдэр” 2-р тойрог 2016 Тайлан үзэх
“CGL PT02 Хүдэр” 3-р тойрог 2017 Тайлан үзэх
“CGL PT02 Хүдэр” 4-р тойрог 2017-2018 Тайлан үзэх
“CGL PT02 Хүдэр” 5-р тойрог 2018 Тайлан үзэх
“CGL PT02 Хүдэр” 6-р тойрог 2019 Тайлан үзэх
“CGL PT02 Хүдэр” 7-р тойрог 2019 Тайлан үзэх
“CGL PT02 Хүдэр” 8-р тойрог 2020 Тайлан үзэх


УЧС-ын хөтөлбөрийн цагийн хуваарь

CGL_PT-2019 Хөтөлбөрийн хуваарь