Гарчиг

CGL PT02 ХҮДЭР

Хөтөлбөр

Огноо

Төлөв

“CGL PT02 Хүдэр” 1-р тойрог

2014-2015

Тайлан үзэх

“CGL PT02 Хүдэр” 2-р тойрог

2015-2016

Тайлан үзэх

“CGL PT02 Хүдэр” 3-р тойрог

2016-2017

Тайлан үзэх


УЧС-ын хөтөлбөрийн цагийн хуваарь

Урилга захидал илгээх 2016.12.15 –12.30

Бүртгэл: 2017.01.05 – 02.05

Дээж тараах: 2017.03.01 – 03.15

Үр дүн хүлээн авах: 2017.04.15

Тайлан хүргэх хугацаа: 2017.05.30 – 06.15

Бүртгэл товчин дээр дарахад бүртгэлийн хуудас гарч ирнэ.

Дээж тараах товчин дээр дарахад дээж хүлээн авсан тухай мэдээлэх маягт болон дээжтэй хамт илгээгдсэн заавар 2 файл pdf хэлбэрээр байна.

Үр дүн хүлээн авах товчин дээр дарахад үр дүн хүлээн авах маягт гарч ирнэ

УЧС-ын хөтөлбөрт оролцох төлбөр:

Нүүрс болон хүдрийн УЧС-ын хөтөлбөрт зэрэг оролцогч 400’000 төгрөг

Нүүрсний, эсвэл хүдрийн УЧС-ын хөтөлбөрт оролцогч 300’000 төгрөг