Гарчиг

​CGL PT01 НҮҮРС

Хөтөлбөр

Огноо

Тайлан

“CGL PT01 Нүүрс” 1-р тойрог

2014

Тайлан үзэх

“CGL PT01 Нүүрс” 2-р тойрог

2015

Тайлан үзэх

“CGL PT01 Нүүрс” 3-р тойрог

2016

Тайлан үзэх

“CGL PT01 Нүүрс” 4-р тойрог

2017

Тайлан үзэх

“CGL PT01 Нүүрс” 5-р тойрог 2017-2018 Тайлан үзэх
“CGL PT01 Нүүрс” 6-р тойрог 2018 Тайлан үзэх
“CGL PT01 Нүүрс” 7-р тойрог 2019 Тайлан үзэх
“CGL PT01 Нүүрс” 8-р тойрог 2020 Тайлан үзэх


Хөтөлбөрийн хуваарь:

CGL PT 01 НҮҮРС” 9-р  тойрог