Гарчиг

​CGL PT01 НҮҮРС

Хөтөлбөр

Огноо

Тайлан

“CGL PT01 Нүүрс” 1-р тойрог

2013-2014

Тайлан үзэх

“CGL PT01 Нүүрс” 2-р тойрог

2014-2015

Тайлан үзэх

“CGL PT01 Нүүрс” 3-р тойрог

2015-2016

Тайлан үзэх

“CGL PT01 Нүүрс” 4-р тойрог

2016-2017

Тайлан үзэх

“CGL PT01 Нүүрс” 5-р тойрог 2017-2018 Тайлан үзэх
УЧС-ын Хөтөлбөрийн цагийн хуваарь2018-2019Хөтөлбөрийн хуваарь