Гарчиг

CGL 119 ХРОМЫН ХҮДЭР (HHH)


 МОНГОЛ УЛС

ГЕОЛОГИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

 

 

ГЭРЧИЛГЭЭ

 

АТТЕСТАТЧИЛСАН СТАНДАРТЧИЛСАН ЗАГВАР ХХХ

 ХРОМЫН ХҮДЭР “CGL 119”

 

Элемент нэгдлийн аттестатчилсан утга (CV), үнэмшилт хязгаар (±DА), бие даасан үр дүнгийн тоо (N)

 

   Элемент нэгдэл

Хэмжих нэгж

CV

±DА

(P=0.95)

N

 1.  

SiO2

%

4.73

0.24

21

 1.  

TiO2

%

0.11

0.01

21

 1.  

Al2O3

%

8.24

0.52

24

 1.  

Fe2O3 (нийт)

%

14.73

0.38

31

 1.  

CaO

%

0.24

0.04

21

 1.  

MgO

%

16.09

0.51

27

 1.  

MnO

%

0.15

0.03

26

 1.  

P2O5

%

0.02

0.01

12

 1.  

H2O-

%

0.11

0.03

12

 1.  

ШХ

%

1.07

0.06

16

 1.  

SO3

%

0.07

0.03

11

 1.  

CO2

%

0.47

0.07

8

 1.  

Au

мг/кг

0.03

0.02

7

 1.  

Zn

%

0.023

0.016

22

 1.  

Cr2O3

%

54.37

0.42

29

 1.  

Co

%

0.01

0.005

18

 1.  

Ni

%

0.09

0.02

24

 1.  

V

%

0.04

0.018

12

 

Элемент нэгдлийн мэдээллийн утга (IV)

 

   Элемент нэгдэл

Хэмжих нэгж

IV

1.

Na2O

%

0.44

2.

K2O

%

0.05

3.

Ag

мг/кг

0.595

 

 

 

Ангиллын шалгуур

 

CV – 6 болон түүнээс дээш үр дүнгээр статистик боловсруулалт хийгдэж аттестатчилах үзүүлэлтийн шаардлага хангасан утга

IV -  аттестатчилах үзүүлэлтийн шаардлага хангаагүй утга

 

Дээжийн тодорхойлолт

 

Хромын хүдрийн АСЗ-т зориулсан анхдагч дээжийг Говь-Алтай аймгийн Наран уулын орд газраас авсан.

Бөөн дээж сорьцлолтын болон дээжийн боловсруулалт, савлалтын ажлыг 1999 онд  Геологийн Төв Лаборатори гүйцэтгэсэн. 

 

Анхдагч дээжийн бодисын найрлага, эрдэслэг бүрэлдэхүүнийг дараах байдлаар тодорхойлов:

 

      Эрдсийн нэр

Эзлэх хувь, %

Хромит                     

76.9

Серпентинит             

17.1

Пироксин                  

3.5

Оливин                      

0.3

Амфибол                   

1.5

Магнезит                  

0.6

Магнетит

0.1

Ильменит, пирит, пирротит, гематит, николит, алт

Цөөн мөхлөг

           

           

Дээж боловсруулалт

 

Дээжийн боловсруулалт, нэгэн төрлийн шинжилгээг Геологийн Төв Лабораторид 1999 онд гүйцэтгэв.

Нунтаглагдсан бөөн дээжийг холигч төхөөрөмжөөр нэгэн төрлийн болгон хольсон бөгөөд ширхэглэгийн шинжилгээгээр нунтаглагдсан дээжийн 94.33% нь 0.074 мм-ээс бага хэмжээтэй болох нь тогтоогдсон.

 

Баталгаажуулалт

Аттестатчилсан утгыг найдвартай тогтоохын тулд лаборатори хоорондын аттестатчиллын шинжилгээнд 20 лаборатори сонгон оролцуулав.

 

АСЗ-ын зохион бүтээлт, шинжилгээний үр дүнгийн статистик боловсруулалтыг            СТ СЭВ 5892-87 стандартын дагуу гүйцэтгэж,  Стандартчилал Хэмжил Зүйн Газар (СХЗГ) –аар 2002 онд хэмжил зүйн экспертиз хийлгэсэн болно.

 

Тус АСЗ нь УСЗ 36-02 гэсэн улсын бүртгэлийн дугаараар 2002 оны 3-р сарын 28-ны өдөр Стандартчилал Хэмжил Зүйн Газар бүртгэгдсэн.

 

 

Хэрэглэх заавар, хадгалалт

 

Химийн бодис, агаарын чийг нэвтрэхээс хамгаалж битүүмжлэн, тасалгааны температурт хадгална. Бүх төрлийн тээврийн хэрэгслэлээр тээвэрлэж болно.

 

Аттестатчилсан болон мэдээллийн утгуудыг 1050С-д хатаасан дээжинд хийсэн шинжилгээгээр тогтоосон болно.

 

АСЗ-ыг бохирдохоос сэргийлж, тасалж авсан хэсгийг саванд нь буцааж хийхийг хориглоно.

 

АСЗ-ын төлөөлж чадах хамгийн бага жин 100мг байна. Хэрэв шинжилгээний аргад 100мг–аас бага жинтэй хэрэглэхээр заагдсан тохиолдолд шаардлагатай массыг жигнэхийн өмнө төлөөлж чадах хамгийн бага жингээс багагүйг (>100 мг) таслан авч, гартаам нухуурт дахин нунтаглах шаардлагатай.  

 

АСЗ -ын хүчинтэй хугацаа  

 

Энэхүү АСЗ нь найрлагын хувьд тогтворжилт сайтай материал юм.

Хэрэглэгдэх хугацааг 2022 он хүртэл тогтоосон.

 

 

Харилцах хаяг

 

Энэхүү бүтээгдэхүүн нь ГТЛ-ийн АСЗ-ын ангиллын дагуу  “CGL 119” дугаарт бүртгэгдсэн болно.

 

Монгол улс

Геологийн Төв Лаборатори

Улаанбаатар хот - 18080

Сонгинохайрхан дүүрэг 18-р хороо

Үйлдвэрчний Эвлэлийн гудамж

Шуудангийн хайрцаг - 437

Утас :  + (976 11) 632904, 632914

Факс :  + (976 11) 632944, 632564

И-майл:           cengeolab@mongol.net

     cengeolab@magicnet.mn

Веб:                 www.cengeolab.com

 

 

 

Хэрэглэгчийн эргэх холбоо

 

АСЗ-ын хэрэглэгч нь Геологийн Төв Лабораторийн бүртгэлд орсноор тухайн АСЗ-тэй холбоотой шинэ мэдээллийг хүлээн авах боломж нээгдэнэ. АСЗ-ын аттестатчилсан утга, ойролцоо утга, мэдээллийн утгын талаарх санал хүсэлтээ бидэнд ирүүлбэл талархах болно.

 

 

Аттестатчиллын шинжилгээнд оролцсон улс, байгууллага, лаборатори

 

 1. Геологийн төв лаборатори, Аргачлал стандарт, хяналт хэмжилзүйн лаборатори, Улаанбаатар, Монгол
 2. Геологийн төв лаборатори, Хими физик аргын лаборатори,  Улаанбаатар, Монгол
 3. Шинжлэх ухааны академи, Физик технологийн хүрээлэн, Улаанбаатар, Монгол
 4. Шинжлэх ухааны академи, Химийн хүрээлэн, Улаанбаатар, Монгол
 5. Монгол Улсын  Их Сургууль, Химийн факультет, Улаанбаатар, Монгол
 6. Монгол Улсын  Их Сургууль, Байгалийн шинжлэх ухааны факультетын химийн лаборатори, Улаанбаатар, Монгол
 7. Монгол Улсын  Их Сургууль, Шинэ материалын хими технологийн төв, Улаанбаатар, Монгол
 8. Эрдэс боловсруулалтын технологи шинжилгээний төв, Улаанбаатар, Монгол
 9. Анагаах ухааны хүрээлэн, Мед аналитик лаборатори, Улаанбаатар, Монгол
 10. Барилга архитектур корпораци, Барилгын материал судлал физикийн секторийн хими холбогчийн лаборатори
 11. Монгол Улсын Их Сургууль, Цөмийн судалгааны төв, Улаанбаатар, Монгол
 12. ХБНГУ-ын Геошинжлэх ухаан, байгалийн нөөцийн институт, Ханновер, Герман (Bundesanstalt fuer Geowissenschaften und Rohstoffe)
 13. Геологийн судалгааны лаборатори, Болгар  (Laboratory Geological Investigations Ltd., Bulgaria)
 14. ХБНГУ-ын материалын судалгаа болон хяналтын институт (Germany, Bundesanstalt fur Materialforschung und-prufung, BAM)
 15. Алекс Стюарт ХХК, Англи (Alex Stewart Ltd (ASSAYERS), England)
 16. Керамикийн технологийн институт, Xимийн анализын тасаг,  Испани (Institute de Technologia Ceramica, Chemical Analysis Unit, Spain)
 17. Аналабс ХХК , Улаанбаатар, Монгол
 18. Геошинжлэх ухааны лаборатори, Онтарио, Канад (Geoscience Laboratories, Ontario, Cаnаda)
 19. Аналабс ХХК, Австрал ("Analabs" Pty Ltd., Australia)
 20. Эрхүү хотын үнэт ба ховор металл алмазын эрдэм шинжилгээний институт (Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов”Иргиредмет”)

 

 

Аттестатчиллын шинжилгээнд хэрэглэсэн арга

 

Рентген флуоресценцийн спектрометр (X-Ray fluorescence spectrometer)

SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, MnO, Na2O,  P2O5, SO3, Ag, Zn, Cr2O3,  Co, Ni, V

Индукцын холбоост плазмын спектрометр  (ICP- MS, ICP-OES)

SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, MnO, Na2O, SO3, Au, Ag, Zn, Cr2O3,  Co, V

Атом шингээлтийн спектрометр (Atomic absorption spectrometer)

SiO2, TiO2, Fe2O3, CaO, MgO, MnO, K2O, Ag, Zn, Co, Ni

Атом цацаргалын спектрийн тоон шинжилгээ (Atomic emission spectrial quantative analysis)

Ge, Pb, Sn, Tl

Спектрофотометр (Spectrophotometer)

 

SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO, P2O5, Au, Ag, Zn, Cr2O3,  Co, Ni, V

Жингийн арга (Gravimetric)

SiO2, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, P2O5,  H2O-, LoI,  SO3, Ni  

Эзэлхүүний арга (Volumetric)

SiO2, Al2O3, TiO2, Fe2O3, CaO, MgO, CO2, Cr2O3, FeO

Дөлийн фотометр (Flame photometer)

SiO2, Al2O3, TiO2, Fe2O3, CaO, MgO, MnO, Na2O, K2O, P2O5

Пробирын шинжилгээ (Fire assay)

Au

 

 

 

Тайлбар

 

Энэхүү гэрчилгээ ISO Guide 31-ийн шаардлагын дагуу шинэчлэл хийгдсэн хувь болно.

 

Гэрчилгээний 2002 онд батлагдсан эх хувь нь СЗ зохион бүтээсэн техникийн тайлангийн хамт Геологийн Төв Лабораторид хадгалагдаж байна.