Гарчиг

CGL 109 АЛТ КВАРЦЫН ХҮДЭР (ZB-1)


 МОНГОЛ УЛС

ГЕОЛОГИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

 

 

ГЭРЧИЛГЭЭ

 

АТТЕСТАТЧИЛСАН СТАНДАРТЧИЛСАН ЗАГВАР зб-1”

 АЛТ –КВАРЦЫН ХҮДЭР “CGL 109

Элемент нэгдлийн аттестатчилсан утга (CV), үнэмшилт хязгаар (±DА), бие даасан үр дүнгийн тоо (N)

 

Элемент

 нэгдэл

Хэмжих нэгж

CV

±DА

(P=0.95)

N

 1.  

SiO2

%

92.57

0.39

15

 1.  

TiO2

%

0.08

0.01

10

 1.  

Al2O3

%

1.70

0.13

15

 1.  

Fe2O3

%

1.92

0.12

10

 1.  

MnO

%

0.025

0.011

8

 1.  

CaO

%

0.77

0.06

10

 1.  

Na2O

%

0.07

0.01

9

 1.  

K2O

%

0.37

0.03

9

 1.  

P2O5

%

0.037

0.007

8

 1.  

ШХ

%

0.95

0.06

8

 1.  

Ag

мг/кг

3.05

0.29

9

 1.  

Au

мг/кг

10.05

0.81

21

 

 

Элемент нэгдлийн мэдээллийн утга (IV)

 

        Элемент

   нэгдэл

Хэмжих нэгж

IV

1

MgO

%

0.18

2

FeO

%

0.84

 

Ангиллын шалгуур

 

CV – 6 болон түүнээс дээш үр дүнгээр статистик боловсруулалт хийгдэж аттестатчилагдах үзүүлэлтийн шаардлага хангасан утга

IV -  аттестатчиллах үзүүлэлтийн шаардлага хангаагүй утга

Дээжийн тодорхойлолт

 

Алт- кварцын хүдрийн  АСЗ-т зориулсан анхдагч  дээжийг Төв аймгийн Заамар- Бумбатын орд газраас авсан.

Бөөн дээж сорьцлолтын болон дээжийн боловсруулалт, савлалтын ажлыг 1996 онд  Геологийн Төв Лаборатори гүйцэтгэсэн. 

 

Анхдагч дээжийн бодисын найрлага, эрдэслэг бүрэлдэхүүнийг дараах байдлаар тодорхойлов:

 

Эрдсийн нэр

Эзлэх хувь, %

Кварц    

92.4

Хээрийн жонш 

3.6

Төмрийн усан исэл 

0.9

Кальцит, доломит        

1.1

Серицит мусковит

0.7

Хлорит, эпидот, англезит,церуссит, сфен, апатит, пирит, халькопирит

1.3

Алт 

Цөөн мөхлөг

 

Дээж боловсруулалт

 

Дээжийн боловсруулалт, нэгэн төрлийн шинжилгээг Геологийн Төв Лабораторид 1996 онд гүйцэтгэв.

Нунтаглагдсан бөөн дээжийг холигч төхөөрөмжөөр нэгэн төрлийн болгон хольсон бөгөөд ширхэглэгийн шинжилгээгээр нунтаглагдсан дээжийн 97.31% нь 0.071 мм-ээс бага хэмжээтэй болох нь тогтоогдсон.

 

Баталгаажуулалт

Аттестатчилсан утгыг найдвартай тогтоохын тулд лаборатори хоорондын аттестатчиллын шинжилгээнд 16 лаборатори сонгон оролцуулав.

 

АСЗ-ын зохион бүтээлт, шинжилгээний үр дүнгийн статистик боловсруулалтыг            СТ СЭВ 5892-87 стандартын дагуу гүйцэтгэж  Стандартчилал Хэмжил Зүйн Газар (СХЗГ) –аар 1998 онд хэмжил зүйн экспертиз хийлгэсэн болно.

 

Тус АСЗ нь УСЗ 20-98 гэсэн улсын бүртгэлийн дугаараар 1998 оны 3-р сарын 26-ны өдөр Стандартчилал Хэмжил Зүйн Газар бүртгэгдсэн.

                                                           

Хэрэглэх заавар, хадгалалт

 

Химийн бодис, агаарын чийг нэвтрэхээс хамгаалж битүүмжлэн, тасалгааны температурт хадгална. Бүх төрлийн тээврийн хэрэгслэлээр тээвэрлэж болно.

 

Аттестатчилсан болон мэдээллийн утгуудыг 1050С-д хатаасан дээжинд хийсэн шинжилгээгээр тогтоосон болно.

АСЗ-ыг бохирдохоос сэргийлэхийн тулд тасалж авсан хэсгийг саванд нь буцааж хийхийг хориглоно.

 

АСЗ-ын төлөөлж чадах хамгийн бага жин хэрэглэгдэх аргаас хамарч алтны хувьд 20гр, мөнгөнд 5 гр, бусад элементэд 100 мг байна. Хэрэв шинжилгээний аргад 100 мг –аас бага жинтэй хэрэглэхээр заагдсан тохиолдолд шаардлагатай массыг жигнэхийн өмнө төлөөлж чадах хамгийн бага жингээс багагүйг (>100 мг) таслан авч, гартаам нухуурт дахин нунтаглах шаардлагатай.  

 

АСЗ -ын хүчинтэй хугацаа  

Энэхүү АСЗ нь найрлагын хувьд тогтворжилт сайтай материал юм.

Хэрэглэгдэх хугацааг 2018 он хүртэл тогтоосон.

 

Харилцах хаяг

Энэхүү бүтээгдэхүүн нь ГТЛ-ийн АСЗ-ын ангиллын дагуу  “CGL 109” дугаарт бүртгэгдсэн болно.

 

Монгол улс

Геологийн Төв Лаборатори

Улаанбаатар хот - 18080

Сонгинохайрхан дүүрэг 18-р хороо

Үйлдвэрчний Эвлэлийн гудамж

Шуудангийн хайрцаг – 437

 

 

Утас :  + (976 11) 632904, 632914

Факс :  + (976 11) 632944, 632564

и- майл:           cengeolab@mongol.net

     cengeolab@magicnet.mn

вэб:                 www.cengeolab.com

 

Хэрэглэгчийн эргэх холбоо

 

АСЗ-ын хэрэглэгч нь Геологийн Төв Лабораторийн бүртгэлд орсноор тухайн АСЗ-тэй холбоотой шинэ мэдээллийг хүлээн авах боломж нээгдэнэ. АСЗ-ын аттестатчилсан утга, ойролцоо утга, мэдээллийн утгын талаарх санал хүсэлтээ бидэнд ирүүлбэл талархах болно.

 

Аттестатчиллын шинжилгээнд оролцсон улс, байгууллага, лаборатори

           

 1. Геологийн төв лаборатори, Аргачлал стандарт, хяналт хэмжилзүйн лаборатори, Улаанбаатар, Монгол улс
 2. Геологийн төв лаборатори, Технологи туршилтын лаборатори, Улаанбаатар, Монгол улс
 3. Геологийн төв лаборатори, Химийн лаборатори, Улаанбаатар, Монгол улс
 4. Стандартчилал Хэмжил Зүйн Газар, Улаанбаатар, Монгол улс
 5. Хөтөлийн Цементийн үйлдвэрийн химийн төв лаборатори, Монгол улс
 6. Монгол-Оросын хамтарсан” Эрдэнэт ” үйлдвэрийн Химийн төв лаборатори, Эрдэнэт, Монгол улс
 7. ШУА-ийн Физик технологийн хүрээлэн, Улаанбаатар, Монгол улс
 8. Амдел лаборатори ХХК, Австрали (Amdel Laboratories Ltd., Australia)
 9. “Шимадзу” корпораци, Шинжилгээний групп, Япон улс ("Shimadzu" corporation, Analytical group, Kyoto, Japan)
 10. ХБНГУ-ын Геошинжлэх ухаан, байгалийн нөөцийн хүрээлэн, Ханновер, Герман (Bundesanstalt fuer Geowissenschaften und Rohstoffe)
 11. Дунн шинжилгээ ХХК, Монгол (Dunn Analytical-Mongolia Ltd)
 12. ШУА-ийн Химийн хүрээлэн, Улаанбаатар, Монгол улс
 13. ШУҮ-ийн “Эрдэс ” компанийн лаборатори, Улаанбаатар, Монгол улс
 14.  ‘Ансто’ фирм,  Австрали (“Ansto” firm,  Australia)
 15. Оросын Шинжлэх Ухааны Академийн Сибирийн салбар, Геохимиин хүрээлэн, Аналитик химийн лаборатори, Иркутск, ОХУ (Институт Геохимии СО РАН, Химико-аналитическая лаборатория, г.Иркутск, Россия)
 16. ОХУ-ын Иркутскийн  ховор металлын хүрээлэн, ОХУ (Иркутский государственный институт редких металлов, Россия)

 

Аттестатчиллын шинжилгээнд хэрэглэсэн арга

 

 • Жингийн арга ( Gravimetric)

             SiO2

 • Эзэлхүүний арга (Volumetric) 

            Al2O3, Fe2O3, FeO, CaO

 • Спектрофотометр  (Spectrophotometer)  

SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, P2O5

 • Дөлөн фотометр  (Flame photometry) 

Na2O, K2O

 • Атом шингээлтийн спектрометр        (Atomic absorption spectrometry)                   

Au, Ag, SiO2, Al2O3, CaO, P2O5, MnO, MgO

 • Рентгенфлуоресценцийн                                                                                               спектрометр     

           (X-ray fluorescence spectrometry )                                                           

Au, Ag, SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, K2O

 

 • Порбир (Fire assaying- ICP )

Au, Ag

 • Пробир (Fire assaying-AAS)   

 Au

 • Индукцийн холбоост плазмын спектрометрийн (Inductively coupled plasma spectrometer)  

TiO2, CaO, K2O

 

                                            

Тайлбар

 

Энэхүү гэрчилгээ ISO Guide 31-ийн шаардлагын дагуу шинэчлэл хийгдсэн хувь болно.

 

Гэрчилгээний 1998 онд батлагдсан эх хувь нь СЗ зохион бүтээсэн техникийн тайлангийн хамт Геологийн Төв Лабораторид хадгалагдаж байна.