Гарчиг

CGL 108 ХОЛИМОГ МЕТАЛЛЫН МӨНГӨ АГУУЛСАН ХҮДЭР (TsАg)

 МОНГОЛ УЛС

ГЕОЛОГИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

 

 

ГЭРЧИЛГЭЭ

 

АТТЕСТАТЧИЛСАН СТАНДАРТЧИЛСАН ЗАГВАР ЦAg”

ХОЛИМОГ МЕТАЛЛЫН МӨНГӨ АГУУЛСАН ХҮДЭР “CGL 108

 

Элемент нэгдлийн аттестатчилсан утга (CV), үнэмшилт хязгаар (±DА), бие даасан үр дүнгийн тоо (N)

 

   Элемент нэгдэл

Хэмжих нэгж

CV

±DА

(P=0.95)

N

 1.  

SiO2

%

42.08

0.26

10

 1.  

TiO2

%

0.30

0.011

6

 1.  

Al2O3

%

5.82

0.22

8

 1.  

Fe2O3нийт

%

7.425

0.18

11

 1.  

MgO

%

0.45

0.04

7

 1.  

CaO

%

3.87

0.15

8

 1.  

K2O

%

1.56

0.10

8

 1.  

P2O5

%

0.12

0.01

8

 1.  

SO3

%

21.25

0.41

6

 1.  

Ag

мг/кг

347.92

5.25

7

 1.  

Cu

%

0.44

0.028

6

 1.  

Pb

%

10.00

0.23

7

 1.  

Zn

%

8.72

0.166

6

 

Элемент нэгдлийн мэдээллийн утга (IV)

 

Элемент нэгдэл

Хэмжих нэгж

IV

1.

Na2O

%

0.13

2.

MnO

%

2.39

 

Ангиллын шалгуур

 

CV – 6 болон түүнээс дээш үр дүнгээр статистик боловсруулалт хийгдэж аттестатчилах үзүүлэлтийн шаардлага хангасан утга

IV -  аттестатчилах үзүүлэлтийн шаардлага хангаагүй утга

 

Дээжийн тодорхойлолт

 

Магнезит АСЗ-т зориулсан анхдагч дээжийг Дорнод  аймгийн Цавын ордоос авсан болно.

 

Бөөн дээж сорьцлолтын болон дээжийн боловсруулалт, савлалтын ажлыг 1994 онд  Геологийн Төв Лаборатори гүйцэтгэсэн. 

 

Анхдагч дээжийн бодисын найрлага, эрдэслэг бүрэлдэхүүнийг дараах байдлаар тодорхойлов:

 

      Эрдсийн нэр

Эзлэх хувь, %

Кварц    

34.9

Доломит            

2.0

Олигонит

7.4

Плагиоклаз

2.4

Кальцит

5.8

Төмрийн усан исэл

2.1

Серицит

13.0

Сфалерит 

12.8

Галенит

11.5

Пирит

3.8

Калийн хээрийн жонш

2.6

Халькопирит

1.3

Бусад

0.4

 

 

Дээж боловсруулалт

 

Дээжийн боловсруулалт, нэгэн төрлийн шинжилгээг Геологийн Төв Лабораторид 1994 онд гүйцэтгэв.

Нунтаглагдсан бөөн дээжийг холигч төхөөрөмжөөр нэгэн төрлийн болгон хольсон бөгөөд ширхэглэгийн шинжилгээгээр нунтаглагдсан дээжийн 97.4 % нь 0.071 мм-ээс бага хэмжээтэй болох нь тогтоогдсон.

 

Баталгаажуулалт

Аттестатчилах утгыг найдвартай тогтоохын тулд лаборатори хоорондын аттестатчиллын шинжилгээнд 11 лаборатори сонгон оролцуулав.

 

АСЗ-ын зохион бүтээлт, шинжилгээний үр дүнгийн статистик боловсруулалтыг            СТ СЭВ 5892-87 стандартын дагуу гүйцэтгэж  Стандартчилал Хэмжил Зүйн Газар (СХЗГ) –аар 1994 онд хэмжил зүйн экспертиз хийлгэсэн болно.

 

Тус АСЗ нь УСЗ 17-94 гэсэн улсын бүртгэлийн дугаараар 1994 оны 12-р сарын 29-ний өдөр Стандартчилал Хэмжил Зүйн Газар бүртгэгдсэн.

 

Хэрэглэх заавар, хадгалалт

 

Химийн бодис, агаарын чийг нэвтрэхээс хамгаалж битүүмжлэн, тасалгааны температурт хадгална. Бүх төрлийн тээврийн хэрэгслэлээр тээвэрлэж болно.

 

Аттестатчилсан болон мэдээллийн утгуудыг 1050С-д хатаасан дээжинд хийсэн шинжилгээгээр тогтоосон болно.

 

АСЗ-ыг бохирдохоос сэргийлэхийн тулд тасалж авсан хэсгийг саванд нь буцааж хийхийг хориглоно.

АСЗ-ын төлөөлж чадах хамгийн бага жин 100мг байна. Хэрэв шинжилгээний аргад 100мг–аас бага жинтэй хэрэглэхээр заагдсан тохиолдолд шаардлагатай массыг жигнэхийн өмнө төлөөлж чадах хамгийн бага жингээс багагүйг (>100 мг) таслан авч, гартаам нухуурт дахин нунтаглах шаардлагатай.

 

АСЗ -ын хүчинтэй хугацаа  

Энэхүү АСЗ нь найрлагын хувьд тогтворжилт сайтай материал юм.

Хэрэглэгдэх хугацааг 2019 он хүртэл тогтоосон.

 

Харилцах хаяг

Энэхүү бүтээгдэхүүн нь ГТЛ-ийн АСЗ-ын ангиллын дагуу  “CGL 108” дугаарт бүртгэгдсэн болно.

 

Монгол улс

Геологийн Төв Лаборатори

Улаанбаатар хот - 18080

Сонгинохайрхан дүүрэг 18-р хороо

Үйлдвэрчний Эвлэлийн гудамж

Шуудангийн хайрцаг - 437

Утас :  + (976 11) 632904, 632914

Факс :  + (976 11) 632944, 632564

И-майл:           cengeolab@mongol.net

     cengeolab@magicnet.mn

Веб:                 www.cengeolab.com

 

 

 

Хэрэглэгчийн эргэх холбоо

 

АСЗ-ын хэрэглэгч нь Геологийн Төв Лабораторийн бүртгэлд орсноор тухайн АСЗ-тай холбоотой шинэ мэдээллийг хүлээн авах боломж нээгдэнэ. АСЗ-ын аттестатчилсан утга, ойролцоо утга, мэдээллийн утгын талаарх санал хүсэлтээ бидэнд ирүүлбэл талархах болно.

 

Аттестатчиллын шинжилгээнд оролцсон улс, байгууллага, лаборатори

 

 1. Геологийн төв лабораторийн химийн лаборатори, Эрчим хүч, геологи, уул уурхайн яам, Улаанбаатар, Монгол
 2. Геологийн төв лабораторийн Технологи туршилтын лаборатори, Эрчим хүч, геологи, уул уурхайн яам, Улаанбаатар, Монгол
 3. Геологийн төв лабораторийн Цөмийн физикийн тасаг, Эрчим хүч, геологи, уул уурхайн яам, Улаанбаатар, Монгол
 4. Анагаах ухааны хүрээлэн, Мед аналитик лаборатори, Улаанбаатар, Монгол
 5. Шинжлэх ухааны академын геологийн хүрээлэн, Улаанбаатар, Монгол
 6. Шинжлэх ухааны академи, Физик технологийн хүрээлэн, Улаанбаатар, Монгол
 7. Шинжлэх ухааны академын газарзүйн цэвдэг судлалын хүрээлэн, Улаанбаатар, Монгол
 8. Стандартчилал хэмжилзүйн үндэсний төвийн стандартчилсан загварын сектор Улаанбаатар, Монгол
 9. Шинжлэх ухаан үйлдвэрлэлийн “Эрдэс” компани
 10. Канадын геологийн хүрээлэн
 11. Минералоги, петрографийн хүрээлэнгийн геохимийн лаборатори, Базел, Базелын их сургууль, Швейцарь (Geochemical Laboratory of the Mineralogical and Petrological Institute, Basel University, Basel, Switzerland)

 

 

Аттестатчиллын шинжилгээнд хэрэглэсэн арга

 

Рентген флуоресценцийн спектрометр

(X-Ray fluorescence spectrometer) 

SiO2, CaO, Fe2O3, Cu, Zn

Индукцын холбоост плазмын атом эмиссийн   спектрометр (Inductively coupled plasma atom emission   spectrometer)

CaO, Fe2O3, MnO, Cu

Атом шингээлтийн спектрометр (Atomic absorption spectrometer)

Al2O3, CaO, MgO, Ag, Cu, Zn, Pb

Дөлөн атом шингээлтийн спектрометр (Flame atomic absorption spectrometer)

K2O, Na2O

Спектрофотометр (Spectrophotometer)

SiO2, Al2O3, TiO2, MgO, Fe2O3, MnO, P2O5

Жингийн арга (Gravimetric)

SiO2, SO3

Эзэлхүүний арга (Volumetric)

Al2O3, CaO, MnO, Fe2O3, Zn, Pb

 

 

Тайлбар

 

Энэхүү гэрчилгээ ISO Guide 31-ийн шаардлагын дагуу шинэчлэл хийгдсэн хувь болно.

 

Гэрчилгээний 1994 онд батлагдсан эх хувь нь СЗ зохион бүтээсэн техникийн тайлангийн хамт Геологийн Төв Лабораторид хадгалагдаж байна.