Гарчиг

CGL 105 МӨНГӨНИЙ ХҮДЭР (RS-2)

 МОНГОЛ УЛС

ГЕОЛОГИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

 

ГЭРЧИЛГЭЭ

 

АТТЕСТАТЧИЛСАН СТАНДАРТЧИЛСАН ЗАГВАРРС-2

 Мөнгөний хүдэр “CGL 105

 

Элемент нэгдлийн аттестатчилсан утга (CV), үнэмшилт хязгаар (±DА), бие даасан үр дүнгийн тоо (N)

 

   Элемент нэгдэл

Хэмжих нэгж

CV

±DА

(P=0.95)

N

 1.  

SiO2

%

17.80

0.20

14

 1.  

TiO2

%

0.12

0.01

11

 1.  

Al2O3

%

2.11

0.07

14

 1.  

Fe2O3

%

48.40

0.40

12

 1.  

MnO

%

2.77

0.06

8

 1.  

MgO

%

1.48

0.04

12

 1.  

CaO

%

0.25

0.03

10

 1.  

K2O

%

0.53

0.03

12

 1.  

P2O5

%

0.54

0.01

7

 

SO3

%

6.85

0.01

11

 

Ag

мг/кг

331

12

21

 

As

%

0.53

0.03

10

 

Bi

%

0.11

0.01

10

 

Cd

%

0.0020

0.0001

15

 

Cu

%

0.83

0.02

23

 

Pb

%

0.13

0.01

24

 

Sb

%

0.50

0.04

12

 

Zn

%

0.59

0.01

24

 

Элемент нэгдлийн мэдээллийн утга (IV)

 

Элемент нэгдэл

Хэмжих нэгж

IV

1

Co

%

0.002

2

Ni

%

0.004

3

ШХ

%

22.7

4

FeO

%

30.0

5

Na2O

%

0.04

6

Cr2O3

%

0.002

Ангиллын шалгуур

 

CV – 6 болон түүнээс дээш үр дүнгээр статистик боловсруулалт хийгдэж аттестатчилах үзүүлэлтийн шаардлага хангасан утга

IV -  аттестатчиллах үзүүлэлтийн шаардлага хангаагүй утга

 

Дээжийн тодорхойлолт

 

Мөнгөний хүдрийн  АСЗ-т зориулсан анхдагч дээжийг Баян-Өлгий  аймгийн “Асгат”-ын мөнгөний орд газраас авсан.

Бөөн дээж сорьцлолтын болон дээжийн боловсруулалт, савлалтын ажлыг 1991 онд  Геологийн Төв Лаборатори гүйцэтгэсэн. 

 

Анхдагч дээжийн бодисын найрлага, эрдэслэг бүрэлдэхүүнийг дараах байдлаар тодорхойлов:

 

Эрдсийн нэр

Эзлэх хувь, %

Кварц    

13.7

Сидирит   

59.0

Хээрийн жонш

1.7

Арсенопирит

0.9

Кальцит

1.2

Халькозин, ковеллин

1.6

Сфалерит         

0.4

Пирит

1.8

Халькопирит  

1.6

Төмрийн усан исэл

6.6

Хлорит-калийн гялтгануур

8.4

Ag-Zn-агуулсан гандмал хүдэр 

1.6

Bi-агуулсан халькостибит 

0.7

Марганцын усан исэл  (psilomelane) 

2.7

 

Дээж боловсруулалт

 

Дээжийн боловсруулалт, нэгэн төрлийн шинжилгээг Геологийн Төв Лабораторид 1991 онд гүйцэтгэв.

Нунтаглагдсан бөөн дээжийг холигч төхөөрөмжөөр нэгэн төрлийн болгон хольсон бөгөөд ширхэглэгийн шинжилгээгээр нунтаглагдсан дээжийн 95% нь 0.074 мм-ээс бага хэмжээтэй болох нь тогтоогдсон.

 

Баталгаажуулалт

Аттестатчилах утгыг найдвартай тогтоохын тулд лаборатори хоорондын аттестатчиллын шинжилгээнд 24 лаборатори сонгон оролцуулав.

 

АСЗ-ын зохион бүтээлт, шинжилгээний үр дүнгийн статистик боловсруулалтыг            СТ СЭВ 5892-87 стандартын дагуу гүйцэтгэж  Үндэсний Стандартчилал Хэмжил Зүйн Төв (ҮСХЗТ) болон ЗХУ-ын Стандартын улсын хороогоор 1992 онд хэмжил зүйн экспертиз хийлгэсэн болно.

Тус АСЗ нь Үндэсний Стандартчилал Хэмжил Зүйн Төв (ҮСХЗТ)-д УСТ 8-91, ЗХУ-ын Стандартын улсын хороонд ГСО 6358-92 гэсэн бүртгэлийн дугаараар 1992 онд бүртгэгдсэн.

 

Хэрэглэх заавар, хадгалалт

 

Химийн бодис, агаарын чийг нэвтрэхээс хамгаалж битүүмжлэн, тасалгааны температурт хадгална. Бүх төрлийн тээврийн хэрэгслэлээр тээвэрлэж болно.

 

Аттестатчилсан болон мэдээллийн утгуудыг 1050С-д хатаасан дээжинд хийсэн шинжилгээгээр тогтоосон болно.

 

АСЗ-ыг бохирдохоос сэргийлэхийн тулд тасалж авсан хэсгийг саванд нь буцааж хийхийг хориглоно.

 

АСЗ-ын төлөөлж чадах хамгийн бага жин 100 мг байна. Хэрэв шинжилгээний аргад 100 мг –аас бага жинтэй хэрэглэхээр заагдсан тохиолдолд шаардлагатай массыг жигнэхийн өмнө төлөөлж чадах хамгийн бага жингээс багагүйг (>100 мг) таслан авч, гартаам нухуурт дахин нунтаглах шаардлагатай.  

 

АСЗ -ын хүчинтэй хугацаа  

Энэхүү АСЗ нь найрлагын хувьд тогтворжилт сайтай материал юм.

Хэрэглэгдэх хугацааг 2013 он хүртэл тогтоосон.

 

Харилцах хаяг

Энэхүү бүтээгдэхүүн нь ГТЛ-ийн АСЗ-ын ангиллын дагуу “CGL 105” дугаарт бүртгэгдсэн болно.

 

Монгол улс

Геологийн Төв Лаборатори

Улаанбаатар хот - 18080

Сонгинохайрхан дүүрэг 18-р хороо

Үйлдвэрчний Эвлэлийн гудамж

Шуудангийн хайрцаг - 437

Утас :  + (976 11) 632904, 632914

Факс :  + (976 11) 632944, 632564

и- майл:           cengeolab@mongol.net

     cengeolab@magicnet.mn

вэб:                 www.cengeolab.com

 

 

 

 

Хэрэглэгчийн эргэх холбоо

 

АСЗ-ын хэрэглэгч нь Геологийн Төв Лабораторийн бүртгэлд орсноор тухайн АСЗ-тэй холбоотой шинэ мэдээллийг хүлээн авах боломж нээгдэнэ. АСЗ-ын аттестатчилсан утга, ойролцоо утга, мэдээллийн утгын талаарх санал хүсэлтээ бидэнд ирүүлбэл талархах болно.

 

Аттестатчиллын шинжилгээнд оролцсон улс, байгууллага, лаборатори

 

 1. Геологийн төв лаборатори. Улаанбаатар. Монгол улс
 2. ШУА-ны Геологийн хүрээлэн. Улаанбаатар. Монгол улс
 3. ШУА-ны Физик- Технологийн хүрээлэн. Улаанбаатар. Монгол улс
 4. ШУА-ны Химийн хүрээлэн. Улаанбаатар. Монгол улс
 5. МУИС-ийн Цөмийн судалгааны төв. Улаанбаатар. Монгол улс
 6. Үндэсний хөгжлийн яамны харьяа, ХЗЭШТ-ийн Уулын уурхайн бүтээгдэхүүний экспертиз лаборатори. Улаанбаатар. Монгол улс
 7. Үндэсний хөгжлийн яамны харьяа, ХЗЭШТ-ийн Стандарт загварын сектор. Улаанбаатар. Монгол улс
 8. Тулийн салбарын Геологи хайгуулын хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний судалгааны төв, Тули, ЗСБНХУ (Центральный научно- исследовательский геолого- разведочный инстут Тульский филиал г. Тули.СССР)
 9. “Южказгеологи” төв лаборатори ПГО/Производствение геологические обьединение/, Алма-Ата, ЗСБНХУ

(Центральная лаборатория ЦГО “Южказгеология” г. Алма- Ата. СССР)

 1. Бүх холбоотын эрдсийн түүхий эдийн эрдэм шинжилгээний институт, Москва, ЗСБНХУ (Всесоюзный научно- исследовательский инстут минерального сырья г. Москва СССР)
 2. Бүх холбоотын эрдсийн түүхий эдийн эрдэм шинжилгээний институт. Цогцолбор экспедиц, Наро-Фоминск, ЗСБНХУ

(Всесоюзный научно-исследовательский инстут минерального сырья. Комплексная экспедиция г. Наро- Фоминск СССР)

 1. Бүх холбоотын эрдэм шинжилгээний цогцолбор экспедиц институт, Свердловскийн салбар, ЗСБНХУ (Свердловский филиал ВНИКИЭТ/ Всесоюзный научно- исследовательский Комплексная инстут экспедиция/ СССР)
 2. Бүх холбоотын өнгөт металлын эрдэм шинжилгээний институт, ЗСБНХУ (ВНИИЦВЕТМЕТ  / Всесоюзный научно- исследовательский инстут цветныйх металлов / СССР)
 3. Невескийн экспедиц ЗСБНХУ (Невеская экспедиция СССР)
 4. “Центрказгеология” төв лаборатори, ЗСБНХУ

(Центральная лаборатория “Центрказгеология” СССР)

 1. Тулийн салбар Эрдэм шинжилгээний геологи хайгуулын төв институт, ЗСБНХУ (Тульский филиал ЦНИГРИ/ Центральный научно- исследовательский геологоразведочный институт/. СССР)
 2. Ховор металлын улсын институт, ЗСБНХУ(Гиредмет/ Государственный институт редныйх металлов/ СССР)
 3. Сибирийн өнгөт металлын үйлдвэр, ЗСБНХУ (Сибцветмет Биипроект ССCР)
 4. Польш улсын Улсын геологийн институт (Государственный геолочиский институт. Республика Польша)
 5. Геологийн төв институт, Берлин, БНАГУ (Zentrales Geologisches Institut, Berlin, DDR)
 6. СДАГ. Боловсруулах үйлдвэр. Гросин. ГДР/ Германская Демократическая Республика/
 7. СДАГ. Висмут. Геологийн үйлдвэр
 8. Геологийн институт, Бүгд Найрамдах Социалист Чехсловак улс  (ЧССР / Чехсловацкая Социалистическая Республика/. Геологический институт)
 9. Геологийн эрдэм шинжилгээ судалгааны төв институт ВНР (Центральный геолоческий научно- исследовательский институт. ВНР)

 

Аттестатчиллын шинжилгээнд хэрэглэсэн арга

 

Рентген флуоресценцийн спектрометр   

(X-ray fluorescence spectrometry )

Cu, Sb, Pb, Bi, As

Нуман цацаргалтын спектрометр

(Arc Emission spectrometry) 

 

Cu, Sb, Cd, Bi, As, Ni, TiO2, P2O5

 

Индукцийн холбоост плазмын спектрометр (Inductively coupled plasma spectrometry)

Zn, SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, MnO

Атом шингээлтийн спектрометр           (Atomic absorption spectrometry)

MnO, MgO, Ag, Cu, Zn, Sb, Cd, Pb, Bi, As, Ni, SiO2, Al2O3, CaO, Na2O

Фотометр (Photometry)

TiO2, P2O5, As, Sb

Нейтрон идэвхжилийн арга

(Neutron activation analysis)

Cu, As

Жингийн арга (Gravimetric) 

SiO2, SO3, LoI

Эзэлхүүний арга (Volumetric)

Al2O3, Fe2O3, FeO, Zn, Pb, As, CaO, MgO, MnO, SO3

Полярограф (Polarigraph)

Cu, Cd, Zn, Bi, Ni

 

Тайлбар

 

Энэхүү гэрчилгээ ISO Guide 31-ийн шаардлагын дагуу шинэчлэл хийгдсэн хувь болно.

 

Гэрчилгээний 1992 онд батлагдсан эх хувь нь СЗ зохион бүтээсэн техникийн тайлангийн хамт Геологийн Төв Лабораторид хадгалагдаж байна.