Гарчиг

CGL 013 ГАББРО (MGR-N)


 МОНГОЛ УЛС

ГЕОЛОГИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

 

 

ГЭРЧИЛГЭЭ

 

АТТЕСТАТЧИЛСАН СТАНДАРТЧИЛСАН ЗАГВАР “MGR-N

НОМГОНЫ ГАББРО “CGL 013”

 

Элемент нэгдлийн аттестатчилсан утга (CV), үнэмшилт хязгаар (±DА), бие даасан үр дүнгийн тоо (N)

 

Элемент нэгдэл

Хэмжих нэгж

CV

±DА

(P=0.95)

N

1

SiO2

%

43.15

0.30

21

2

TiO2

%

0.94

0.02

21

3

Al2O3

%

22.57

0.28

21

4

Fe2O3 нийт

%

10.99

0.30

19

5

FeO

%

4.57

0.22

10

6

CaO

%

14.99

0.25

20

7

MgO

%

4.51

0.08

22

8

MnO

%

0.10

0.01

24

9

Na2O

%

1.41

0.09

20

10

K2O

%

0.11

0.01

17

11

Ba

мг/кг

49.94

2.72

7

12

Co

мг/кг

35.21

6.22

16

13

Cr

мг/кг

35.72

3.36

10

14

Cu

мг/кг

608

48

15

15

Ga

мг/кг

17.94

1.41

6

16

Ni

мг/кг

23.34

5.36

11

17

Pb

мг/кг

4.68

0.68

7

18

Sc

мг/кг

39.66

4.71

10

19

Sr

мг/кг

778

36.5

13

20

V

мг/кг

420

64

13

21

Y

мг/кг

4.30

0.51

6

22

Zn

мг/кг

98.00

49.0

19

 

Элемент нэгдлийн мэдээллийн утга (IV)

 

Элемент нэгдэл

Хэмжих нэгж

IV

 

Элемент нэгдэл

Хэмжих нэгж

IV

1

P2O5

%

0.038

 

6

Ce

мг/кг

3.43

2

ШХ

%

1.03

 

7

Li

мг/кг

4.89

3

H2O-

%

0.21

 

8

Mo

мг/кг

0.50

4

H2O+

%

0.46

 

9

Rb

мг/кг

1.96

5

F

%

0.099

 

10

Zr

мг/кг

12.00

Элемент нэгдэл

Хэмжих нэгж

IV

 

Элемент нэгдэл

Хэмжих нэгж

IV

11

Dy

мг/кг

0.79

 

19

Nb

мг/кг

0.36

12

Er

мг/кг

0.44

 

20

Nd

мг/кг

2.33

13

Eu

мг/кг

0.37

 

21

Pr

мг/кг

0.50

14

Gd

мг/кг

0.80

 

22

Sm

мг/кг

0.72

15

Hf

мг/кг

0.32

 

23

Tb

мг/кг

0.13

16

Ho

мг/кг

0.16

 

24

Tm

мг/кг

0.05

17

La

мг/кг

1.31

 

25

Yb

мг/кг

0.39

18

Lu

мг/кг

0.06

 

 

 

 

 

 

Ангиллын шалгуур

 

CV – хоёр болон түүнээс дээш шинжилгээний арга хэрэглэн, 6 болон түүнээс дээш үр дүнгээр статистик боловсруулалт хийгдэж аттестатчилагдах үзүүлэлтийн шаардлага хангасан утга

IV -  аттестатчиллах үзүүлэлтийн шаардлага хангаагүй утга

 

Зориулалт

 

Номгоны габброгийн стандартчилсан загвар (АСЗ)-ыг аттестатчилагдсан үзүүлэлтүүдийн хүрээнд хэмжлийн багаж тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга болон шинжилгээний арга аргачлал шалгаж баталгаажуулах, шинжилгээний үр дүнгийн үнэн зөвийг хянахад хэрэглэнэ.

 

Бөөн дээж сорьцлолт, бодисын найрлагын судалгаа

 

Номгоны габброгийн АСЗ-т зориулсан бөөн дээжийг Орхон Сэлэнгийн бүрдлийн Номгон уулын  массиваас гар аргаар түүвэрлэн авч бэлтгэв.

 

Геологийн Төв Лаборатори 2004 онд бөөн дээж сорьцлолт болон бодисын найрлагын судалгааг хийж гүйцэтгэсэн.

 

Анхдагч дээжийн бодисын найрлага, эрдэслэг бүрэлдэхүүн

 

Эрдсийн нэр

Эзлэх хувь, %

Плагиоклаз

65

Мон.пироксен                  

15

Хүрэн эвэр хуурмаг

10

Оливин

5

Актинолит

3

Хүдрийн эрдэс (гематит) 

1

Биотит

0.1

Мусковит

0.5

Тальк

0.2

Хлорит

0.1

Апатит

ганц нэг мөхлөг

     

 

Дээж боловсруулалт

Стандартчилсан загварт зориулсан бөөн дээжийн боловсруулалт болон савлалтыг Геологийн Төв Лабораторид 2004-2005 онд гүйцэтгэв.

Бөөн дээжийн буталгаа нунтаглалтыг Геологийн төв лабораторийн Сорьц буталгаа технологи туршилтын лабораторид зориулалтын хацар болон булт бутлуур, зээрэнцэгт нунтаглагчийг ашиглан гүйцэтгэж ширхэглэгийн хэмжээг шигшүүрийн шинжилгээгээр тогтоов.   

Дээжийг буталж, нунтагласны болон хольсны дараах ширхэглэгийн бүтцийн хэмжээг  шигшүүрийн аргаар тодорхойлоход дээжийн 99.0% нь 0.074 мм-ээс жижиг болох нь тогтоогдсон.

 

Баталгаажуулалт

АСЗ-ын аттестатчиллын шинжилгээнд 7 орны ур чадвартай нь тогтоогдсон          17 лаборатори оролцож тэдгээрийн ирүүлсэн үр дүнгээр аттестатчилсан утгыг тогтоосон.

Номгоны габброгийн АСЗ-ын зохион бүтээлт, шинжилгээний үр дүнгийн статистик боловсруулалтыг СТ СЭВ 5892-87 стандартын дагуу гүйцэтгэж ISO/REMCO-ийн гишүүн Стандартчилал Хэмжил зүйн Газар 2010 онд экспертиз хийв.

 

Хэрэглэх журам, хадгалалт

Химийн бодисын үйлчлэлээс хамгаалагдсан, тасалгааны температурт хуурай байранд хадгална. Бүх төрлийн тээврийн хэрэгслэлээр тээвэрлэж болно.

Аттестатчилсан утга болон бусад холбогдох үзүүлэлтийг 105°C-д хатаасан дээжинд хийсэн шинжилгээгээр тогтоосон болно.

АСЗ-ыг бохирдохоос сэргийлэхийн тулд тасалж авсан хэсгийг саванд нь буцааж хийхийг хориглоно.

АСЗ-ын төлөөлж чадах хамгийн бага жин 200 мг байна. Хэрэв шинжилгээний аргад 200 мг–аас бага жинтэй хэрэглэхээр заагдсан тохиолдолд шаардлагатай массыг жигнэхийн өмнө төлөөлж чадах хамгийн бага жингээс багагүйг (>200 мг) таслан авч, гартаам нухуурт дахин нунтаглах шаардлагатай.  

 

АСЗ-ын хүчинтэй хугацаа

Энэхүү АСЗ нь найрлагын хувьд тогтворжилт сайтай материал юм.

Хэрэглэгдэх хугацааг 2030 он хүртэл тогтоосон.

 

Харилцах хаяг

ГТЛ-ийн АСЗ-ын ангиллын дагуу Номгоны габбро “MGR-N” нь “CGL 013” дугаарт бүртгэгдсэн болно.

Монгол улс

Геологийн Төв Лаборатори

Улаанбаатар хот - 18080

Сонгинохайрхан дүүрэг 18-р хороо

Үйлдвэрчний Эвлэлийн гудамж

Шуудангийн хайрцаг - 437

Утас.: +/ 976 11/ 632904, 632914

Факс:  +/ 976 11/ 632944, 632564

e-mail:             cengeolab@mongol.net

               cengeolab@magicnet.mn

web:           www.cengeolab.com

 

Хэрэглэгчийн эргэх холбоо

 

АСЗ-ын хэрэглэгч нь Геологийн Төв Лабораторийн бүртгэлд орсноор тухайн АСЗ-тэй холбоотой шинэ мэдээллийг хүлээн авах боломж нээгдэнэ. АСЗ-ын аттестатчилсан утга, ойролцоо утга, мэдээллийн утгын талаарх санал хүсэлтээ бидэнд ирүүлбэл талархах болно.

 

Аттестатчиллын шинжилгээнд оролцсон улс, байгууллага, лаборатори

 

1

Монгол улс, Геологийн төв лаборатори, Аргачлал стандарт, хяналт хэмжилзүйн лаборатори

2

Монгол улс, Геологийн төв лаборатори, Хими физик аргын лаборатори

3

ХБНГУ-ын Геошинжлэх ухаан, байгалийн нөөцийн институт, Ханновер, Герман. (Bundesanstalt fuer Geowissenschaften und Rohstoffe)

4

Монгол Улсын  Их Сургууль, Шинэ материалын хими технологийн төв

5

Монгол Улсын Их Сургууль, Химийн факультет

6

Монгол Улсын Их Сургууль, Цөмийн судалгааны төв

7

Монгол улс, Шинжлэх Ухааны Академи, Физик Техникийн Хүрээлэн

8

Бээжингийн Ураны геологийн эрдэм шинжилгээний институт Бээжин, Хятад (Beijing Research Institute of Uranium Geology (BRIUG), Beijing, China)

9

Монгол улс, Эрдэс боловсруулалтын технологи шинжилгээний төв

10

Оросын ШУА-ын Виноградовын нэрэмжит Геохимийн институт, Иркутск, ОХУ (Институт Геохимии им. Виноградова СО РАН)

11

А.П.Карпины нэрэмжит Бүх Холбоотын Геологийн эрдэм шинжилгээний институт, Санкт-Петербург, ОХУ (Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А.П.Карпинского)

12

Вашингтоны Их Сургууль, Геоанализын  лаборатори, АНУ  (Washington State University /WSU/, GeoAnalytical Laboratory)

13

Монгол улс, Хөтөл, Цемент-Шохой ХК,

Чанар-лабораторийн алба

14

Покровын уурхайчин, Пробирийн шинжилгээний лаборатори, Благовещенск, ОХУ (Покровский рудник ОАО, Центральная пробирно-аналитическая лаборатория)

15

Хүрээлэн буй орчны их сургууль, геоматериал ба энергийн лаборатори, Сэндей, Япон (Graduate School of Enviromental Studies, Geomaterial and Energy Laboratory, Sendai, Japan)

16

Баруун сибирийн судалгааны төв, Новокузнецк, ОХУ (Западно-Сибирский испытательный центр ОАО)

17

Монгол улс, Эрдэнэт УБҮ, Химийн төв лаборатори

 

Аттестатчиллын шинжилгээнд хэрэглэсэн арга

 

SiO2

XRF(6), AAS(3), SPhM (7), Grav(8)

Gd

ICP-QMS(1), ICP-MS(3)

TiO2

XRF(8), ICP-QMS(1), AAS(2), SPhM (11)

Hf

ICP-QMS(1), ICP-MS(3)

Al2O3

XRF(6), AAS(4), SPhM (8), Titr(6)

Ho

ICP-QMS(1), ICP-MS(3)

Fe2O3нийт

XRF(8), AAS(4), SPhM (10), Titr(5)

La

XRF(1), ICP-QMS(1), ICP-MS(3)

FeO

XRF(1), Titr(10)

Li

ICP-QMS(1), ICP-MS(3), AAS(2)

CaO

XRF(6), AAS(4), Titr(14)

Lu

ICP-QMS(1), ICP-MS(3), AAS(1)

MgO

XRF(6), AAS(9), SPhM (1), Titr(9)

Mo

ICP-QMS(1), ICP-MS(2), SPhM (3)

MnO

XRF(6), ICP-QMS(1), AAS(14), SPhM (2), Titr(1)

Nb

ICP-QMS(1), ICP-MS(3)

Na2O

XRF(6), AAS(9), AES(6)

Nd

XRF(1), ICP-QMS(1), ICP-MS(3)

K2O

XRF(6), AAS(9), AES(6)

Ni

XRF(5), ICP(1), ICP-QMS(1), ICP-OES(1), ICP-AES(1), ICP-MS(2), AAS(2)

P2O5

XRF(6), AAS(1), SPhM(6)

Pb

XRF(5), ICP(1), ICP-QMS(1), ICP-OES(1), ICP-MS(3), AAS(1)

ШХ

Grav(16)

Pr

ICP-QMS(1), ICP-MS(3)

H2O-

Grav(13)

Rb

XRF(2), ICP-QMS(1), ICP-MS(4), AAS(3)

H2O+

Grav(7)

Sc

XRF(4), ICP(1), ICP-QMS(1), ICP-AES(1), ICP-MS(3), SP(1)

F

XRF(3), ICP-MS(1), SPhM (4), Titr(2), Потен(1)

Sm

ICP-QMS(1), ICP-MS(3)

Ba

XRF(4), ICP(1), ICP-QMS(1), ICP-MS(3), Grav(6)

Sr

XRF(6), ICP-QMS(1), ICP-OES(4), ICP-MS(4), AAS(3), SP(1)

Ce

XRF(4), ICP-QMS(1), ICP-MS(4)

Tb

ICP-QMS(1), ICP-MS(3)

Co

XRF(4), ICP(1), ICP-QMS(1), ICP-OES(1), ICP-AES(1), ICP-MS(2), AAS(8), SPhM(1)

Tm

ICP-QMS(1), ICP-MS(3)

Cr

XRF(5), ICP(1), ICP-QMS(1), ICP-OES(1), ICP-MS(4), AAS(1), SPhM (5), Titr(1), SP(1)

V

XRF(5), ICP(1), ICP-QMS(1), ICP-OES(1), ICP-AES(1), ICP-MS(2), AAS(1), SPhM(3)

Cs

XRF(3), ICP-QMS(1), ICP-MS(4), AAS(4), AES(1)

W

ICP-QMS(1), ICP-MS(1), SPhM(2)

Cu

XRF(5), ICP(1), ICP-QMS(1), ICP-OES(1), ICP-AES(1), ICP-MS(2), AAS(10)

Y

XRF(2), ICP-QMS(1), ICP-MS(3)

Dy

ICP-QMS(1), ICP-MS(3)

Yb

ICP-QMS(1), ICP-MS(4)

Er

ICP-QMS(1), ICP-MS(3)

Zn

XRF(5), ICP(1), ICP-QMS(1), ICP-OES(1), ICP-AES(1), ICP-MS(2), AAS(9)

Eu

ICP-QMS(1), ICP-MS(3)

Zr

XRF(5), ICP(1), ICP-OES(1), ICP-MS(4), SPhM(1)

Ga

XRF(4), ICP-QMS(1), ICP-MS(2), AAS(1)

 

 

 

Тайлбар:

  • XRF                     - рентген флуоресценцийн спектроскопын арга
  • ICP- MS  - индукцийн холбоотой плазмын масс спектрометрийн арга
  • ICP-AES/OES/QMS - индукцийн холбоотой плазмын атом /оптик эмиссийн спектрометрийн арга
  • ААS        - атом шингээлтийн спектроскопын арга
  • АES        - атом эмиссийн спектроскопын арга
  • SPhM       - спектрофотометрийн арга
  • Titr                       - эзэлхүүний арга
  • Grav                     - жингийн арга
  • SP                        - спектрийн шинжилгээний арга
  • Потен       - потенциометрийн арга

 

 

Геологийн Төв Лабораторийн

захирал                                        Б.Батжаргал

 

 

Номгоны габбро “MGR-N” аттестатчилсан стандартчилсан загвар Монгол улсын Стандартчилал Хэмжил зүйн Үндэсний Зөвлөлийн 2010 оны 12-р сарын 28-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн гарсан 2011 оны 01 сарын 27-ны өдрийн А/17 тоот тушаалаар батлагдаж, Хэмжих хэрэгслийн Улсын бүртгэлийн ²Стандартчилсан загвар²-ын хэсэгт бүртгэгдсэн болно.

 

 

 

 

ISO/REMCO-ийн гишүүн СХЗГ-ын

Хэмжил зүйн хэлтсийн дарга                                               Г.зОРИГОО