Гарчиг

CGL 007 БАЗАЛЬТ (MBL-1)


 МОНГОЛ УЛС

ГЕОЛОГИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

 

 

ГЭРЧИЛГЭЭ

 

АТТЕСТАТЧИЛСАН СТАНДАРТЧИЛСАН ЗАГВАР MBL-1

 Базальт “CGL 007

 

Элемент нэгдлийн аттестатчилсан утга (CV), үнэмшилт хязгаар (±DА), бие даасан үр дүнгийн тоо (N)

 

   Элемент нэгдэл

Хэмжих нэгж

CV

±DА

(P=0.95)

N

 1.  

SiO2

%

51.85

0.15

47

 1.  

TiO2

%

2.11

0.02

46

 1.  

Al2O3

%

14.50

0.15

40

 1.  

Fe2O3

%

9.85

0.06

45

 1.  

FeO

%

6.15

0.16

18

 1.  

CaO

%

5.41

0.18

48

 1.  

MgO

%

6.33

0.05

47

 1.  

MnO

%

0.13

0.002

49

 1.  

Na2O

%

4.40

0.03

43

 

K2O

%

3.99

0.04

44

 

P2O5

%

0.85

0.04

42

 

Ba

мг/кг

772

12

42

 

Be

мг/кг

2.81

0.16

18

 

Ce

мг/кг

103

2.0

35

 

Co

мг/кг

36.3

2.3

43

 

Cr

мг/кг

222

12

33

 

Cs

мг/кг

1.15

0.03

24

 

Cu

мг/кг

32.21

1.33

41

 

Dy

мг/кг

4.67

0.1

28

 

Er

мг/кг

1.84

0.05

27

 

Eu

мг/кг

2.62

0.06

28

 

Ga

мг/кг

22.63

0.45

31

 

Gd

мг/кг

7.17

0.14

26

 

Ge

мг/кг

1.29

0.10

11

 

Hf

мг/кг

6.63

0.21

27

 

Ho

мг/кг

0.78

0.02

27

 

La

мг/кг

55.99

0.94

34

   Элемент нэгдэл

Хэмжих нэгж

CV

±DА

(P=0.95)

N

 1.  

Li

мг/кг

11.08

0.55

14

 1.  

Lu

мг/кг

0.19

0.01

26

 1.  

Mo

мг/кг

5.20

0.26

23

 1.  

Nb

мг/кг

52.21

1.28

36

 1.  

Nd

мг/кг

46.62

1.02

35

 1.  

Ni

мг/кг

162

12

41

 1.  

Pb

мг/кг

8.70

0.20

30

 1.  

Pr

мг/кг

11.90

0.24

28

 1.  

Rb

мг/кг

63.05

0.98

41

 1.  

Sb

мг/кг

0.28

0.04

10

 1.  

Sc

мг/кг

10.10

0.70

29

 1.  

Sm

мг/кг

8.72

0.15

28

 1.  

Sn

мг/кг

2.66

0.17

18

 1.  

Sr

мг/кг

927

12

43

 1.  

Ta

мг/кг

3.20

0.07

21

 1.  

Tb

мг/кг

0.95

0.03

28

 1.  

Th

мг/кг

6.95

0.24

29

 1.  

Tl

мг/кг

0.12

0.01

12

 1.  

Tm

мг/кг

0.23

0.006

24

 1.  

U

мг/кг

1.64

0.09

26

 1.  

V

мг/кг

105

2.82

41

 1.  

W

мг/кг

1.15

0.05

14

 1.  

Y

мг/кг

20.48

0.48

40

 1.  

Yb

мг/кг

1.34

0.02

28

 1.  

Zn

мг/кг

114

3

46

 1.  

Zr

мг/кг

287

5

39

 

Элемент нэгдлийн мэдээллийн утга (IV)

 

   Элемент нэгдэл

Хэмжих нэгж

IV

1.

SO3

%

0.08

2.

ШХ

%

0.32

3.

H2O+

%

0.30

4.

F

%

0.06

5.

As

мг/кг

3.18

 

 

 

Ангиллын шалгуур

 

CV – 6 болон түүнээс дээш үр дүнгээр статистик боловсруулалт хийгдэж аттестатчилах үзүүлэлтийн шаардлага хангасан утга

IV -  аттестатчиллах үзүүлэлтийн шаардлага хангаагүй утга

 

Дээжийн тодорхойлолт

 

Базальтын  АСЗ-т зориулсан анхдагч дээжийг Архангай аймгийн Тариат сумын Шаврын цармын орд газраас авсан.

 

Бөөн дээж сорьцлолтын болон дээжийн боловсруулалт, савлалтын ажлыг 2004 онд  Геологийн Төв Лаборатори гүйцэтгэсэн. 

 

Анхдагч дээжийн бодисын найрлага, эрдэслэг бүрэлдэхүүнийг дараах байдлаар тодорхойлов:

           

Эрдсийн нэр

Эзлэх хувь, %

Плагиоклаз       

30

Оливин

17

Мон.пироксен

13

Галт уулын шил

25

Эвэр хуурмаг

7

Санидин

8

Гранат, кварц

Цөөн мөхлөг

 

Дээж боловсруулалт

 

Дээжийн боловсруулалт, нэгэн төрлийн шинжилгээг Геологийн Төв Лабораторид 2004-2005 онд гүйцэтгэв.

Нунтаглагдсан бөөн дээжийг холигч төхөөрөмжөөр нэгэн төрлийн болгон хольсон бөгөөд ширхэглэгийн шинжилгээгээр нунтаглагдсан дээжийн 99.34 % нь 0.075 мм-ээс бага хэмжээтэй болох нь тогтоогдсон

 

Баталгаажуулалт

Аттестатчилсан утгыг найдвартай тогтоохын тулд лаборатори хоорондын аттестатчиллын шинжилгээнд 22 лаборатори сонгон оролцуулав.

 

АСЗ-ын зохион бүтээлт, шинжилгээний үр дүнгийн статистик боловсруулалтыг            СТ СЭВ 5892-87 стандартын дагуу гүйцэтгэж,  Стандартчилал Хэмжил Зүйн Газар (СХЗГ) –аар 2008 онд хэмжил зүйн экспертиз хийлгэсэн болно.

 

Тус АСЗ нь УСЗ 46-2008 гэсэн улсын бүртгэлийн дугаараар 2008 оны 12-р сарын 23-ны өдөр Стандартчилал Хэмжил Зүйн Газар бүртгэгдсэн.

 

 

 

 

Хэрэглэх заавар, хадгалалт

 

Химийн бодис, агаарын чийг нэвтрэхээс хамгаалж битүүмжлэн, тасалгааны температурт хадгална. Бүх төрлийн тээврийн хэрэгслэлээр тээвэрлэж болно.

 

Аттестатчилсан болон мэдээллийн утгуудыг 1050С-д хатаасан дээжинд хийсэн шинжилгээгээр тогтоосон болно.

 

АСЗ-ыг бохирдохоос сэргийлэхийн тулд тасалж авсан хэсгийг саванд нь буцааж хийхийг хориглоно.

АСЗ-ын төлөөлж чадах хамгийн бага жин 100 мг байна. Хэрэв шинжилгээний аргад 100мг–аас бага жинтэй хэрэглэхээр заагдсан тохиолдолд шаардлагатай массыг жигнэхийн өмнө төлөөлж чадах хамгийн бага жингээс багагүйг (>100 мг) таслан авч, гартаам нухуурт дахин нунтаглах шаардлагатай.  

 

АСЗ -ын хүчинтэй хугацаа  

 

Энэхүү АСЗ нь найрлагын хувьд тогтворжилт сайтай материал юм.

Хэрэглэгдэх хугацааг 2028 он хүртэл тогтоосон.

 

 

Харилцах хаяг

 

Энэхүү бүтээгдэхүүн нь ГТЛ-ийн АСЗ-ын ангиллын дагуу  “CGL 007” дугаарт бүртгэгдсэн болно.

 

Монгол улс

Геологийн Төв Лаборатори

Улаанбаатар хот - 18080

Сонгинохайрхан дүүрэг 18-р хороо

Үйлдвэрчний Эвлэлийн гудамж

Шуудангийн хайрцаг - 437

Утас :  + (976 11) 632904, 632914

Факс :  + (976 11) 632944, 632564

И-майл:           cengeolab@mongol.net

     cengeolab@magicnet.mn

Веб:                 www.cengeolab.com

 

 

 

Хэрэглэгчийн эргэх холбоо

 

АСЗ-ын хэрэглэгч нь Геологийн Төв Лабораторийн бүртгэлд орсноор тухайн АСЗ-тэй холбоотой шинэ мэдээллийг хүлээн авах боломж нээгдэнэ. АСЗ-ын аттестатчилсан утга, ойролцоо утга, мэдээллийн утгын талаарх санал хүсэлтээ бидэнд ирүүлбэл талархах болно.

 

 

Аттестатчиллын шинжилгээнд оролцсон улс, байгууллага, лаборатори

 

 1. Геологийн төв лаборатори, Аргачлал стандарт, хяналт хэмжилзүйн лаборатори, Улаанбаатар, Монгол
 2. Геологийн төв лаборатори, Хими физик аргын лаборатори,  Улаанбаатар, Монгол
 3. Монгол Улсын Их Сургууль, Цөмийн судалгааны төв, Улаанбаатар, Монгол
 4. Монгол Улсын Их Сургууль, Химийн факультет, Улаанбаатар, Монгол
 5. Монгол Улсын  Их Сургууль, Шинэ материалын хими технологийн төв, Улаанбаатар, Монгол
 6. Эрдэс боловсруулалтын технологи шинжилгээний төв, Улаанбаатар, Монгол
 7. Цемент Шохой ХХК, Хөтөл, Монгол
 8. Шинжлэх ухааны академи, Физик технологийн хүрээлэн, Улаанбаатар, Монгол
 9. SGS Монголиа минаралз, Улаанбаатар, Монгол
 10. ХБНГУ-ын Геошинжлэх ухаан, байгалийн нөөцийн институт, Ханновер, Герман (Bundesanstalt fuer Geowissenschaften und Rohstoffe)
 11. Керамикийн технологийн институт, Xимийн анализын тасаг,  Испани (Institute de Technologia Ceramica, Chemical Analysis Unit, Spain)
 12. Геошинжлэх ухааны лаборатори, Онтарио, Канад (Geoscience Laboratories, Ontario, Cаnаda)
 13. Израйлийн геологийн судалгааны төв, Израйль (The Geological Survey of Israel, Israel)
 14. Унгарын Геологийн хүрээлэн, Унгар (Geological Institute of Hungary, Hungary)
 15. Бэйжин хотын Ураны геологийн судалгааны хүрээлэн, Хятад (Beijing Research Institute of Uranium Geology, China)
 16. Диониз Стурын Геологийн улсын хүрээлэн, Геошинжилгээний лаборатори,Словак (State Geological Institute of Dionyz Stur, Geoanalytical Laboratories, Slovak)
 17. Евротест контрол, Бoлгар (Eurotest Control JSC, Bulgaria)
 18. Оросын ШУА-ын Виноградовын нэрэмжит Геохимийн институт, Иркутск, ОХУ (Институт Геохимии им. Виноградова СО РАН)
 19. А.П.Карпины нэрэмжит Бүх Холбоотын Геологийн эрдэм шинжилгээний институт, Санкт-Петербург, ОХУ (Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А.П.Карпинского)
 20. Дэлхийн царцдасын институт, Иркутск, Орос (Институт Земной Коры, г. Иркутск)
 21. Вашингтоны Их Сургууль, Геоанализын  лаборатори, АНУ  (Washington State University /WSU/, GeoAnalytical Laboratory)
 22. Хүрээлэн буй орчны их сургууль, геоматериал ба энергийн лаборатори, Сэндей, Япон (Graduate School of Enviromental Studies, Geomaterial and Energy Laboratory, Sendai, Japan)
 23. Аналитик геохимийн лабораториудад зориулсан Олон Улсын ур чадварын сорилын 22-р тойрог – аналитик үр дүн (GeoPT22-An international proficiency test for analytical geochemistry laboratories – analytical results)

 

Аттестатчиллын шинжилгээнд хэрэглэсэн арга

 

Рентген флуоресценцийн спектрометр

(X-Ray fluorescence spectrometer) 

SiO2, TiO2, Al2O3,Fe2O3, CaO, MnO, MgO, Na2O, K2O, P2O5, SO3, F, As, Ba, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Ga, Hf, La, Mo, Nb, Nd, Ni, Pb, Rb, Sc, Sn, Sr, Th, V, Y, Zn, Zr

Индукцын холбоост плазмын спектрометр (ICP-MS, ICP-OES)

 

SiO2, TiO2, Al2O3,Fe2O3, CaO, MnO, MgO, Na2O, K2O, P2O5, F, As, Ba, Be, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Dy, Er, Eu, Ga, Gd, Ge, Hf, Ho, La, Li, Lu, Mo, Nb, Nd, Ni, Pb, Pr, Rb, Sb, Sc, Sm, Sn, Sr, Ta, Tb, Th, Tl, Tm, U, V, W, Y, Yb, Zn, Zr

Атом шингээлтийн спектрометр (Atomic absorption spectrometer)

 

MnO, MgO, Na2O, K2O, Be, Co, Cu, Li, Ni, Rb, Sc, Zn

Атом эмиссийн спектрийн тоон шинжилгээ (Atomic emission spectrial quantative analysis)

Cu, Ge, Mo, Pb, Sn

Спектрофотометр (Spectrophotometer)

SiO2, TiO2, Al2O3,Fe2O3, MnO, MgO,   P2O5, F, Cr, V

Жингийн арга (Gravimetric)

SiO2, SO3, ШХ, H2O+, Ba 

Эзэлхүүний арга (Volumetric)

 

Al2O3,  Fe2O3, FeO, CaO, MgO, MnO, Cr

 

 

Тайлбар

 

Энэхүү гэрчилгээ ISO Guide 31-ийн шаардлагын дагуу шинэчлэл хийгдсэн хувь болно.

 

Гэрчилгээний 2008 онд батлагдсан эх хувь нь СЗ зохион бүтээсэн техникийн тайлангийн хамт Геологийн Төв Лабораторид хадгалагдаж байна.