Гарчиг

CaO Кальцийн исэл

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт  хязгаар(х)

            CaO              Кальцийн исэл                                                                                  %                            %

CGL 119

Хромын хүдэр   

ХХХ

0.24

0.04

CGL 105

Мөнгөний хүдэр 

ААg-300, РС-2

0.25

0.03

CGL 103

Зэс-молибдений хүдэр 

CuMo

0.29

0.02

CGL 002

Ховор металлт шүлтлэг боржин-Онгонит  MGL-OShBO 0.388 0.011*

 CGL 113 

 Төмөртэйн төмрийн хүдэр  ТТХ  0.56  0.05

CGL 120

 Алт холимог металлын хүдэр 

 АХМХ-1  0.56  0.06

 CGL 109 

 Алт-кварцын хүдэр ЗБ-1  0.77  0.06

CGL 008

Гранит 

MGT-1 1.15 0.02

 CGL 010 

Цеолит MGL-ZEO-S 1.34 0.01*

 CGL 005 

 Магнезит ГМ   1.69  0.11

 CGL 112 

Вольфрам-молибдений хүдэр WМо 1.95 0.08
CGL 126

Ховор металлт, газрын ховор элементийн хүдэр 

 TRHB  2.03  0.03

CGL 006 

Нефелин-сиенит LNS 2.28 0.25

CGL 117

Эпитермаль гарал үүсэлтэй алтны хүдэр  ЭAu-1  2.53 0.14

CGL 301

Цагаан толгойн хөрс

 ЦХ-1  2.66 0.13 

CGL 302 

Хөрс Х-2 2.78 0.20

CGL 123 

 Алт зэсийн хүдэр 

 ОТХ  3.14  0.05

CGL 108 

Холимог металлын мөнгө агуулсан хүдэр ЦАg 3.87 0.15

CGL 007 

Базальт MBL-1 5.41 0.18

CGL 009 

Андезит MGL-AND 5.58 0.15*

 CGL 011 

Диорит   MDR  6.99  0.13

CGL 003 

Бал чулуу БЖБЧ 7.05 0.24

CGL 007

Базальт 

MBL-1 8.88 0.31

CGL 012 

Габбро MGR-T 13.61 0.23

CGL 013

Габбро  

MGR-N 14.99 0.25

 CGL 125 

Мөнгөн усны хүдэр  Hg  17.39  0.15

CGL 111

Газрын ховор элементийн хүдэр 

TRM-2 25.51 0.50

CGL 124

Газрын ховор элементийн хүдэр 

TRLK

32.68

0.40

 CGL 102 Фосфорит ХФ 33.80

0.16 

CGL 101

Хайлуур жонш 

 ХЖ  137.32  10.19

CGL 107 

Бүрэнхааны фосфорит БФ 38.85 0.68