Гарчиг

Bi Висмут

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт  хязгаар(х) 

      Bi                          Висмут                                                                                      мг/кг                               мг/кг

CGL 008

Гранит 

MGT-1

1.03

0,05

CGL 112

Вольфрам-молибдений хүдэр 

WMo

67

14

CGL 105

Мөнгөний хүдэр 

AAg-300, PC-2

0,11%

0,01%