Гарчиг

Ba Барий

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт  хязгаар(х) 

      Ba                 Барий                                                                                              мг/кг                            мг/кг

CGL 126 Ховор металлт, газрын ховор элементийн хүдэр

Б-7/3

1.07

0.20

CGL 013 

Габбро  MGR-N 49.94 2.72

CGL 012 

Габбро  MGR-T 119 3.3

CGL 120 

Алт холимог металлын хүдэр АХМХ-1 0.02% 0.002%

CGL 123 

Алт зэсийн хүдэр ОТХ 249 15

CGL 124 

Газрын ховор элементийн хүдэр TRLK 307 10

CGL 008 

Гранит MGT-1 350 6.68

CGL 010 

Цеолит MGL-ZEO-S 371 9

CGL 011 

Диорит  MDR 425 23

CGL 006 

Нефелин-сиенит LNS 447 44

CGL 014 

Базальт MBL-D 474 77

CGL 009 

Андезит MGL-AND 672 12

CGL 007 

Базальт MBL-1 772 12

CGL 103 

Зэс-молибдений хүдэр СuМо 893 12

CGL 111 

Газрын ховор элементийн хүдэр TRM-2 917 58