Гарчиг

As Мышъяк

ГТЛ-ийн Код

        АСЗ-ын нэр 

 АСЗ-ын    тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт  хязгаар(х) 

         As                                 Мышъяк                                                                             мг/кг                      мг/кг  

CGL 008

Гранит

MGT-1

2.28

 0.24

CGL 006

Нефелин-сиенит 

LNS

23.8

 2.88

CGL 126

Ховор металлт, газрын ховор элементийн хүдэр

TRHB

43.70

 3.70

CGL 010 

Цеолит

MGL-ZEO-S

60.5

 12.3

CGL 111

Газрын ховор элементийн хүдэр 

TRM-2

155.83

 26.58

CGL 103

Зэс-молибдений хүдэр

СuМо

189

 13

CGL 124

Газрын ховор элементийн хүдэр 

TRLK

224

 24

CGL 112

Вольфрам-молибдений хүдэр 

WМо

0.09%

 0.01%

CGL 117

Эпитермаль гарал үүсэлтэй алтны хүдэр

ЭAu-1

0.12%

 0.02% 

CGL 105

Мөнгөний хүдэр

ААg-300, РС-2

0.53%

 0.03%