Гарчиг

Ag Мөнгө

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт  хязгаар(х) 

      Ag                            Мөнгө                                                                                   мг/кг                             мг/кг

CGL 116

Алтны үндсэн ордын хүдэр 

Б-7/3

1.07

0.20

CGL 115

Алтны үндсэн ордын хүдэр 

Б-7/2

1.18

0.17

CGL 118

Эпитермаль гарал үүсэлтэй алтны хүдэр

ЭAu-2

1.25

0.16

CGL 117

Эпитермаль гарал үүсэлтэй алтны хүдэр

ЭAu-1

1.70

0.42

CGL 103

Зэс-молибдений хүдэр 

CuMo

2.50

0.50

CGL 109

Алт-кварцын хүдэр 

ЗБ-1

3.05

0.29

CGL 114

Алтны үндсэн ордын хүдэр 

Б-7/1

6.05

0.44

CGL 205

Алтны баяжуулалтын хаягдал 

ЦБХАu

21.48

0.807

CGL 122

Алт холимог металлын хүдэр 

АХМХ-3

27.06

1.99

CGL 121

Алт холимог металлын хүдэр 

АХМХ-2

49.33

4.29

CGL 203

Зэсийн баяжмал 

CuБ

0.0066%

0.0002%

CGL 104

Мөнгөний хүдэр

ААg-150, РС-1

169

5

CGL 105

Мөнгөний хүдэр 

ААg-300, РС-2

331

12

CGL 108

Холимог металлын мөнгө агуулсан хүдэр 

ЦAg

347.92

5.25

CGL 106

Мөнгөний хүдэр 

ААg-700, РС-3

740

23