Гарчиг

Өндөр түвшний чанарын хяналт ба ур чадварын сорилт

ГТЛ нь үйл ажиллагаандаа лабораторийн Чанарын гарын авлагыг тогтмол мөрдөн ажиллаж байна.  Чанарын дотоод, гадаад хяналтын олон хэлбэрийг ашиглан ажиллаж, шинжилгээний ажлын чанар үнэмшлийг тогтвортой хангадаг.

ГТЛ Олон улсын Геоаналитикчдын нийгэмлэг (ОУГАН)-ээс зохион байгуулдаг лабораториудын ур чадварын сорилын хөтөлбөрт жилд 2 удаа тогтмол оролцож шинжилгээний үр дүнгийн чанар үнэмшлийг үнэлэн баталгаажуулж байна. 2001 оноос эхлэн тус байгууллагын GeoPT 10–аас GeoPT 30 дугаар тойргийн ур чадварын сорилтуудад амжилттай оролцсон. 

GeoPT  12

Дүгнэлт тайлан үзэх

GeoPT  13

Дүгнэлт тайлан үзэх

GeoPT  14

Дүгнэлт тайлан үзэх

GeoPT  15

Дүгнэлт тайлан үзэх

GeoPT  16

Дүгнэлт тайлан үзэх

GeoPT  17

Дүгнэлт тайлан үзэх

GeoPT  18

Дүгнэлт тайлан үзэх

GeoPT  19

Дүгнэлт тайлан үзэх

GeoPT  20

Дүгнэлт тайлан үзэх

GeoPT  21

Дүгнэлт тайлан үзэх

GeoPT  22

Дүгнэлт тайлан үзэх

GeoPT  23

Дүгнэлт тайлан үзэх

GeoPT  24

Дүгнэлт тайлан үзэх

GeoPT  25

Дүгнэлт тайлан үзэх

GeoPT  26

Дүгнэлт тайлан үзэх

 

Мөн Ази Номхон далайн бүсийн Лаборатори Итгэмжлэлийн Хамтын ажиллагааны Байгууллагын APLAC Т055, Малайзын Эрдэс, Гео шинжлэх ухааны Газраас зохион байгуулсан JMG/2007/LMЕ,  Олон Улсын Атомын Энергийн Агентлаг, Монгол улсын СХГ-аас зохион явуулсан сорилтын хөтөлбөрүүд, FAPAS зэрэг чадварын сорилтын хөтөлбөрүүдэд тус тус оролцож ирсэн.  

APLAC Т055 Ур чадварын сорилын тайлан үзэх

СХЗГ Ур чадварын сорилын тайлан үзэх