Гарчиг

Өнгөт ховор металлын шинжилгээ

Бүх төрлийн хүдэр, баяжмалын дээжинд өнгөт, ховор металлыг хүснэгтэнд дурьдсан химийн сонгомол аргуудаар тодорхойлоход тохиромжтой.

АРГЫН КОД

ЭЛЕМЕНТ

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГА

ТОДОРХОЙЛОХ МУЖ, %

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ОБЬЕКТ

Титр-35

Cu

Хүчлийн задаргаа + титр

5.0-40.0

Зэсийн хүдэр, баяжмал

Титр-36

Zn

Хүчлийн задаргаа + титр

5.0 – 60.0

Полиметаллын хүдэр болон цайрын хүдэр, баяжмал

Титр-37

Pb

Хүчлийн задаргаа + титр

5.0-80.0

Полиметаллын хүдэр болон хартугалганы хүдэр, баяжмал

Титр-40

Sn

Натрийн хэт исэлтэй хайлуулах + титр

0.10- с дээш

Цагаантугалганы хүдэр, баяжмал

СФМ-18

W

Шүлттэй хайлуулах+ спектрофотометр

0.05-2.0

Чулуулаг болон вольфрамын хүдэр

Жин-44

W

Хүчлийн задаргаа, шүлттэй хайлуулах + жин, спектрофотометр

0.5 – с дээш

Вольфрамын хүдэр баяжмал

СФМ-19

Mo

Шүлттэй хайлуулах+ спектрофотометр

0.005-1.0

Чулуулаг болон молибдений хүдэр

Жин-39

Mo

Хүчлийн задаргаа, шүлттэй хайлуулах + жин, спектрофотометр

1.0-60.0

Молибдений баяжмал

СФМ-20

Cr

Натрийн хэт исэлтэй хайлуулах + спектрофотометр

0.005-3.0

Чулуулаг, хүдэр

Титр-34

Cr

Хүчлийн задаргаа+титр

3.0 – с дээш

Хромит болон хромын баяжмал

СФМ-42

Ta

Задаргаа +Спектрофотометр

0.001-1.0

Чулуулаг, хүдэр

Nb

0.003-3.0

СФМ-47

Zr

Хайлуулалт + спектрофотометр

0.01-1.0

Эрдсийн түүхий эд

СФМ-31

As

Хүчлийн задаргаа +Спектрофотометр

0.02-1.0

Бүх төрлийн чулуулаг, төмрийн хүдэр, полиметаллын хүдэр

СФМ-46

Th

Спектрофотометр

0.005-1.0

Чулуулаг, хүдэр

Жин-43

Газрын ховор элементийн нийлбэр (ГХЭ)

Жин

1.0 – с дээш

Эрдсийн түүхий эд, баяжуулалтын бүтээгдэхүүн

СФМ-43

Спектрофотометр

0.02-3.0

Эрдсийн түүхий эд, баяжуулалтын бүтээгдэхүүн