Гарчиг

Үнэт цаас

Үнэт цаас:

• Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны талаарх мэдээлэл

• Засгийн газрын гадаад, дотоод өрийн талаарх мэдээлэл


Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 3.4.4.