Гарчиг

Эрдсийн түүхий эдийн аттестатчилсан стандартчилсан загварын каталог

Геологийн төв лаборатори (ТӨҮГ) 1970-аад оны дунд үеэс өөрийн орны төрөл бүрийн чулуулаг, хүдэр, баяжмал, ашигт малтмалын технологийн боловсруулалтын бүтээгдэхүүнээр стандартчилсан загвар зохион бүтээж байна.

ГТЛ-д үйлдвэрлэсэн аттестатчилсан стандартчилсан загвар (АСЗ)-ын мэдээллийг энэ хуудсанд орууллаа.

АСЗ-ын каталогиос мэдээлэл олох

АСЗ-т агуулагдах элементийн нэрээр болон АСЗ-ын төрлөөр тухайн АСЗ-ын мэдээллийг олно. Тухайлбал: Mo гэсэн элементийн нэр дээр дарахад Mo агуулсан бүх стандартуудын жагсаалт гарна. Тэндээс тухайн АСЗ-ын нэр дээр дарж гэрчилгээг үзэх боломжтой.

АСЗ-ын төрлөөр хайх мөн боломжтой.