Гарчиг

Өнгөт, ховор металлын шинжилгээ

Өнгөт ховор металлын шинжилгээ

Бүх төрлийн хүдэр, баяжмалын дээжинд өнгөт, ховор металлыг хүснэгтэнд дурьдсан химийн сонгомол аргуудаар тодорхойлоход тохиромжтой.

АРГЫН КОД

ЭЛЕМЕНТ

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГА

ТОДОРХОЙЛОХ МУЖ, %

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ОБЬЕКТ

Титр-35

Cu

Хүчлийн задаргаа + титр

5.0-40.0

Зэсийн хүдэр, баяжмал

Титр-36

Zn

Хүчлийн задаргаа + титр

5.0 – 60.0

Полиметаллын хүдэр болон цайрын хүдэр, баяжмал

Титр-37

Pb

Хүчлийн задаргаа + титр

5.0-80.0

Полиметаллын хүдэр болон хартугалганы хүдэр, баяжмал

Титр-40

Sn

Натрийн хэт исэлтэй хайлуулах + титр

0.10- с дээш

Цагаантугалганы хүдэр, баяжмал

СФМ-18

W

Шүлттэй хайлуулах+ спектрофотометр

0.05-2.0

Чулуулаг болон вольфрамын хүдэр

Жин-44

W

Хүчлийн задаргаа, шүлттэй хайлуулах + жин, спектрофотометр

0.5 – с дээш

Вольфрамын хүдэр баяжмал

СФМ-19

Mo

Шүлттэй хайлуулах+ спектрофотометр

0.005-1.0

Чулуулаг болон молибдений хүдэр

Жин-39

Mo

Хүчлийн задаргаа, шүлттэй хайлуулах + жин, спектрофотометр

1.0-60.0

Молибдений баяжмал

СФМ-20

Cr

Натрийн хэт исэлтэй хайлуулах + спектрофотометр

0.005-3.0

Чулуулаг, хүдэр

Титр-34

Cr

Хүчлийн задаргаа+титр

3.0 – с дээш

Хромит болон хромын баяжмал

СФМ-42

Ta

Задаргаа +Спектрофотометр

0.001-1.0

Чулуулаг, хүдэр

Nb

0.003-3.0

СФМ-47

Zr

Хайлуулалт + спектрофотометр

0.01-1.0

Эрдсийн түүхий эд

СФМ-31

As

Хүчлийн задаргаа +Спектрофотометр

0.02-1.0

Бүх төрлийн чулуулаг, төмрийн хүдэр, полиметаллын хүдэр

СФМ-46

Th

Спектрофотометр

0.005-1.0

Чулуулаг, хүдэр

Жин-43

Газрын ховор элементийн нийлбэр (ГХЭ)

Жин

1.0 – с дээш

Эрдсийн түүхий эд, баяжуулалтын бүтээгдэхүүн

СФМ-43

Спектрофотометр

0.02-3.0

Эрдсийн түүхий эд, баяжуулалтын бүтээгдэхүүн