Гарчиг

Төсөл хөтөлбөр

Геологийн төв лабораторид хэрэгжиж буй гадаадын төсөл, хөтөлбөрийн талаарх мэдээлэл

Геологийн төв лабораторид хэрэгжиж буй гадаадын төсөл, хөтөлбөрийн талаарх мэдээлэл

2014 он № Төслийн нэр /Англи, Монгол/ Төслийн код Эхлэх, дуусах он Хандивлагч орон, байгууллага Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага Нийт төсөв Төсвийн зарцуулалт Төслийн зорилго Нийлүүлэгдэх тоног төхөөрөмж ДҮН валютын нэгж 1 “Цацраг идэвхт эрдсийн түүхий эдийн хайгуул, олборлолтын үеийн лабораторийн ...

Дэлгэрэнгүй 2015.03.03