Гарчиг

-Шилэн дансны асуудлаар тодруулга өгөх албан тушаалтан2015

Та шилэн дансны мэдээлэл авахад гарсан асуудлаар тодруулга авахыг хүсвэл дараах хаягаар хандана уу.Тодруулах асуудал
Харилцах албан тушаалтан
Утас

Цахим шуудан
Санал гомдол хүлээн авах Тамгын газрын дарга Ш.Жандос 70182914 #234
99088401
jandos@cengeolab.com
shilendans@cengeolab.com
Төсөв, төлөвлөгөө, орон тоо, төлбөр хураамж, өмч хөрөнгө, өр авлагатай холбоотой асуудлаар эдийн засагч К.Жамбал 70182914 #215
99034939
jambal@cengeolab.com
Санхүүгийн тайлан, аудитын тайлан, дүгнэлтэд туссан асуудлаар авсан арга хэмжээ, 5 сая төгрөгөөс дээш орлого зарлагын гүйлгээтэй холбоотой асуудлаар Ерөнхий ня-бо Д.Мөнхтуяа
70182914 #207

88010055
munkhtuya@cengeolab.com
Тендер, худалдан авалт, худалдан авах ажиллагаанд аудитын дүгнэлттэй холбоотой асуудлаар
Худалдан авалт хариуцсан ажилтан Г.Дуламрагчаа 70182914#209
88085195
dulamragchaa@cengeolab.com
Орон тоо, ажлын байртай холбоотой асуудлаарХүний нөөцийн менежер70182914#209
88021022
delgermaa@cengeolab.com


Цахим хуудастай холбоотой асуудлаар
Маркетингийн менежер Ч.Пүрэвсүрэн

Мэдээлэл технологийн инженер Ч.Зоригоо
70182914#215
8800247970182914#220
88011834
purevsuren@cengeolab.comzorig@cengeolab.com