Гарчиг

Шилэн дансны асуудлаар тодруулга өгөх албан тушаалтан

Тодруулах асуудал

Харилцах албан тушаалтан

Утас

Цахим шуудан

Санал гомдол хүлээн авах
Захиргаа, хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга Б.Өнөржаргал88011824

zahirgaa@cengeolab.com

Дотоод аудитор Л.Басан
99297981

Төсөв, төлөвлөгөө, орон тоо, төлбөр хураамж, өмч хөрөнгө, өр авлагатай холбоотой 

Эдийн засагч 

Б.Мөнхбаяр

88286166


Санхүүгийн тайлан, аудитын тайлан, дүгнэлтэд туссан асуудлаар авсан арга хэмжээ, 5 сая төгрөгөөс дээш орлого зарлагын гүйлгээтэй холбоотой

Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн дарга Я.Оюунсүрэн

88889925

oyunsuren@cengeolab.com

Тендер, худалдан авалт, худалдан авах ажиллагаанд аудитын дүгнэлттэй холбоотой 

Хөгжлийн хэлтсийн дарга Р.Амаржаргал

91930210

marketing@cengeolab.com

Цахим хуудастай холбоотой

Мэдээллийн технологийн инженер
Ч.Зоригоо

89010939

ict@cengeolab.com