Гарчиг

Шилэн дансны асуудлаар тодруулга өгөх албан тушаалтан

Тодруулах асуудал

Харилцах албан тушаалтан

Утас

Цахим шуудан

Санал гомдол хүлээн авах

Захиргаа Хүний Нөөцийн Хэлтсийн дарга

А.Энхбаатар

70182914 /8006/

99111847

enkhbaatar.a@cengeolab.com

Дотоод хяналтын ажилтан
Д.Эрдэнэбат
70182914 /8034/
91917598

Төсөв, төлөвлөгөө, орон тоо, төлбөр хураамж, өмч хөрөнгө, өр авлагатай холбоотой асуудлаар

Эдийн засагч А.Мөнхгэрэл

70182914 /8022/

99887310Санхүүгийн тайлан, аудитын тайлан, дүгнэлтэд туссан асуудлаар авсан арга хэмжээ, 5 сая төгрөгөөс дээш орлого зарлагын гүйлгээтэй холбоотой асуудлаар

Ерөнхий ня-бо Д.Мөнхтуяа

70182914 /8009/

munkhtuya_de@yahoo.com

Тендер, худалдан авалт, худалдан авах ажиллагаанд аудитын дүгнэлттэй холбоотой асуудлаар

Эдийн засагч

А.Мөнхгэрэл

70182914 /8022/

99887310


Орон тоо, ажлын байртай холбоотой асуудлаар

Хүний нөөцийн менежер Б.Ундраа

70182914 /8034/

94948536

hr@cengeolab.com

Цахим хуудастай холбоотой асуудлаар

Маркетингийн менежер
Г.Өнөрмаа


Мэдээллийн технологийн инженер
Б.Энхтөр
70182914
9191327670182914 /8014/
99733887
unurmaa@cengeolab.com