Гарчиг

Шатах ашигт малтмал

ГТЛ-ийн Код СЗ-ын бүртгэлийн дугаар СЗ-ын нэр СЗ-ын тэмдэглэгээ Баталгаажуулсан байгууллага Аттестатчилсан элемент нэгдлийн тоо
CGL 401   Хүрэн нүүрс BNN ГТЛ ТЗ 6
CGL 402   Чулуун нүүрс SOEN ГТЛ ТЗ 6
CGL 403   Коксжих нүүрс TTKN ГТЛ ТЗ 5