Гарчиг

Чулуулаг

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын бүртгэлийн дугаар

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Баталгаажуулсан байгууллага

Аттестатчилсан элемент нэгдлийн тоо

CGL 001

IAG CRM-2

USZ 24.99

Говь-Алтайн серпентинит

MGL-GAS

ОУГАН Монгол Улсын СХҮТ

12

CGL 002

IAG CRM-3

USZ 28.99

Ховор металлт шүлтлэг боржин-Онгонит

MGL-OShBO

ОУГАН

Монгол Улсын СХҮТ

30

CGL 003

УСЗ 32.2000

Баянжаргалангийн бал чулуу

БЖБЧ

Монгол Улсын СХҮТ

16

CGL 004

УСЗ 33.2000

Зүлэгтэйн бал чулуу

ЗБЧ

Монгол Улсын СХҮТ

10

CGL 005

УСЗ 37.2003

Магнезит

ГМ

Монгол Улсын СХҮТ

8

CGL 006

УСЗ.45.2007

Нефелин-сиенит

LNS

Монгол Улсын СХҮТ

29

CGL 007

УСЗ 46.2008

Базальт

MBL-1

Монгол Улсын СХҮТ

53

CGL 008

УСЗ 47.2008

Гранит

MGT-1

Монгол Улсын СХҮТ

56

CGL 009

УСЗ 48.2009

Андезит

MGL-AND

Монгол Улсын СХЗГ

37

CGL 010

УСЗ 49.2009

Цеолит

MGL-ZEO-S

Монгол Улсын СХЗГ

33

CGL 011

УСЗ 50.2009

Диорит

MDR

Монгол Улсын СХЗГ

33

CGL 012

УСЗ 51.2009

Габбро

MGR-T

Монгол Улсын СХЗГ

26

CGL 013

УСЗ 52.2010

Габбро

MGR-N

Монгол Улсын СХЗГ

22

CGL 014

УСЗ 52.2010

Базальт

MBL-D

Монгол Улсын СХЗГ

28